Dyrekcja

Dyrektor dr n. med. Tomasz Maciejewski
Telefon: 22 32 77 305
e-mail: dyr@imid.med.pl

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych lek. med. Magdalena Wysocka
  więcej

lek. med. Magdalena Wysocka


Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz szkolenia w zakresie zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej wyższego szczebla realizowanego w ramach brytyjskiego projektu Hope Polska.

II stopnień specjalizacji z pediatrii oraz kilkudziesiAt podyplomowych kursów i szkoleń specjalistycznych m.in. z alergologii, zespołu Downa, hepatologii, gastroenterologii i innych. Doświadczenie zawodowe zarówno praca na oddziałach szpitalnych – neonatologicznym (Szpital Morski w Gdyni) jak i dziecięcym (Warszawski Szpital dla Dzieci). również wieloletnie doświadczenie z pracy w placówkach podstawowej opieki medycznej w Gdyni, Gdańsku i Warszawie - wzbogacone dyżurami na szpitalnych izbach przyjęć, oddziałach intensywnej opieki medycznej, niemowlęcym i dzieci starszych.

Przeprowadzała proces prywatyzacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni i była prokurentem spółki.

W latach 2002-2007 pełniła funkcję kierownika Działu Organizacji Pracy Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Współautor podręcznika akademickiego dla studentów zarządzania – „Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej” (praca zbiorowa pod redakcją B. Nogalski, J. Rybicki, Toruń 2002). Mężatka i matka trójki dzieci.

Telefon: 22 32 77 422
e-mail: dyrektor.kliniczny@imid.med.pl

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: mgr Mariola Sidorowicz
Telefon: 22 32 77 422
e-mail: dyrektor.pielegniarstwa@imid.med.pl

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych:
mgr inż. Tomasz Kaczor
Telefon: 22 32 77 430
e-mail: tomasz.kaczor@imid.med.pl

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Finansowych:
mgr Agnieszka Graczyk
Telefon: 22 32 77 430
e-mail: agnieszka.graczyk@imid.med.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki:
Prof. dr n. farm. Maciej Małecki
Telefon: 22 32 77 378
e-mail: maciej.malecki@imid.med.pl
Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a,  tel. 22 32 77 000, 22 32 77 001

Poczta IMiD