Poradnia Genetyczna

Z-ca Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej ds. Medycznych: dr n. med. Ewa Obersztyn więcej
Zapisy: 22 32 77 138
Godziny zapisów:
pn. - pt.
7.30 - 8.30 oraz 10.00 - 12.00
Przy umawianiu terminów kolejnych wizyt konieczne jest podanie
numeru rodowodu nadawanego podczas rejestracji przy pierwszej
wizycie (wpis w książeczce zdrowia)
Lokalizacja: Budynek Lipsk, parter, gab. 15,Działalność

Poradnia Genetyczna prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych, poradnictwa genetycznego w rodzinach ryzyka (w których rozpoznano, lub podejrzewa się chorobę genetyczną), w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu oraz diagnostykę prenatalną niektórych chorób/wad rozwojowych genetycznie uwarunkowanych. Jest jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce prowadzących diagnostykę chorób genetycznych i poradnictwo genetyczne. Opieką Poradni objętych jest obecnie prawie 21 000  rodzin.

Szkolenia dla Lekarzy w Poradni Genetycznej
Zespół specjalistów Poradni Genetycznej
Badania diagnostyczne w Poradni Genetycznej 
Oferta Poradni GenetycznejStatystyka 2010 r.: 3 110 pacjentów

 

Wymagane dokumenty

  • skierowanie,
  • dowód ubezpieczenia,
  • książeczka zdrowia dziecka,
  • wyniki dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych (opinia psychologiczna, zdjęcia RTG (przy podejrzeniu zaburzeń układu szkieletowego), wynik badania USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG (jeśli były wykonywane),
  • karty informacyjne / wypisy ze szpitala,
  • zdjęcia fotograficzne z wcześniejszego okresu życia (jeśli nastąpiła istotna zmiana wynikająca z postępu choroby, zdjęcia rodziców lub innych krewnych jeśli może to mieć znaczenie,
  • dane dotyczące najbliższych krewnych (jeśli są przypadki wad wrodzonych, niepełnosprawności intelektualnej lub innych chorób przewlekłych)
     


Zobacz również

Zakład Genetyki Medycznej
oferta diagnostyczna Pracowni Badań Rodzinnych i Poradnictwa Genetycznego
oferta diagnostyczna Pracowni Cytogenetyki Molekularnej 
oferta diagnostyczna Pracowni Badań Chorób Dziedzicznych
oferta diagnostyczna Pracowni Biologii Komórki 
oferta diagnostyczna Pracowni Genetyki Rozwoju 
oferta diagnostyczna Pracowni Neurogenetyki
Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a,  tel. 22 32 77 000, 22 32 77 001

Poczta IMiD