Plan posiedzeń naukowych

msc Data Temat Wykładowcy

1

 

20.01.2022 

Genetyczne przyczyny niskorosłości - od endokrynologa do genetyka. 

Prof. Monika Gos 

dr n. med. Elżbieta Lipska  

2

 

17.02.2022 

Bezkontrastowa perfuzja mózgowia - Arterial Spin Labeling (ASL) – nowe możliwości badania MR 

prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska 

3

 

17.03.2022 

Zarządzanie chorobą przewlekłą w oparciu o rejestr na przykładzie mukowiscydozy 

Prof. Dorota Sands 

Dr Łukasz Woźniacki 

4

 

21.04.2022 

SMA – badania przesiewowe i terapia celowana 

Prof. Monika Gos 

5

 

19.05.2022 

 

 

6

 

23.06.2022 

Zmiany w budowie twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia 

Dr n. med. Alicja Zawiślak 

7

 

     

8

 

     

9

 

15.09.2022 

 

Prof. Paweł Gawliński  

dr Licznerski 

10

     

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna