Ogłoszenia o pracę - bieżące

Inspektor/Specjalista w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Instytut Matki i Dziecka zatrudni Inspektora/Specjalistę w Dziale Zarządzania Infrastrukturą / Sekcja Techniczna

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny

Minimalne wykształcenie:  licencjackie / inżynierskie

 

Opis stanowiska:

 • nadzór nad stanem technicznym budynków IMID oraz urządzeń technicznych;
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem, eksploatacją, przeglądami, konserwacjami i remontami budynku, oraz technicznej infrastruktury zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, prawa budowlanego oraz ochrony ppoż.;
 • nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrola jakości świadczonych usług;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie utrzymania i eksploatacji budynków oraz infrastruktury technicznej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do zawierania umów z wykonawcami;
 • diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych;
 • wystawianie zleceń firmom zewnętrznym;
 • organizowanie firm zewnętrznych w przypadku konieczności interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie;
 • egzekwowanie usuwania usterek w ramach udzielonej gwarancji, uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych obowiązujących umów, prowadzenie rejestru udzielonej gwarancji na roboty;
 • zamawianie części zamiennych na potrzeby napraw;
 • prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji technicznej/eksploatacyjnej urządzeń/instalacji/obiektów;
 • rozliczanie faktur wynikających z zawartych umów oraz zleceń;
 • realizacja prac będących w zakresie funkcjonowania działu zgodnie z poleceniami Kierownika działu.

 

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zaangażowanie w wykonywanie obowiązków;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego lub w systemie ochrony zdrowa lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • znajomość prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

 

Wymagania mile widziane:

 • praktyczna znajomość pakietu Autocad;
 • umiejętność czytania rysunków technicznych.

 

CV prosimy kierować na adres e-mail: dzial.kadr@imid.med.pl (w tytule maila prosimy podać stanowisko)

 

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

: 19 March 2024 r. 12:36 : Agata Szczęsna

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna