Archiwum

A/ZP/SZP/WKR.261-1/21WKR w zakresie wymiany oprogramowania na System ERP tj. oprogramowania do kompleksowego zarządzania szpitalem, podmiotem leczniczym, firmą lub przedsiębiorstwem.

: 21 November 2021 r. 13:28 : Witold Sarnowski

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna