Konkursy bieżące

A/DZI/SAM.233.7/2020 - Konkurs ofert na roczną obsługę serwisową gwarancyjną urządzenia Chemagic 360-D o nr seryjnym 20240272 dla Zakładu Genetyki Medycznej.

: 31 2020 r. 13:36 : Anna Dworakowska

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna