Konkursy bieżące

D/DIN.21.3.2019.47 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a”.

: 10 November 2019 r. 08:45 : Marta Opalach

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna