Konkursy bieżące

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa

zgodnie z wymogami konkursowymi Program priorytetowy RPOWM 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Nabór nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20)

: 23 April 2020 r. 13:50 : Marta Opalach

Go back