Department of Child and Adolescent Health

Activity

The Department has the following tasks and responsibilities:

 • standardising preventive health care for children and young people (aged 0–19),
 • monitoring preventive health care for children and youth,
 • developing prevention programmes and health promotion programmes,
 • carrying out population studies focusing on health problems and developmental problems, with particular emphasis on overweight and obesity,
 • monitoring the psychosocial health of adolescents during puberty,
 • examining health, lifestyles, health behaviours and quality of life of children and adolescents in the context of their social background,
 • issuing expert opinions and carrying out research projects,
 • co-ordinating HBSC international studies on health behaviour of young people at the national level;
 • co-operating with national and international research centres dealing with health and lifestyles of children and adolescents,
 • offering breastfeeding counselling.
Team
 • Dr hab. n. med. Anna Oblacińska – Kierownik Zakładu – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej
 • Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur – Zastępca Kierownika Zakładu – biostatystyk, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami
 • Dr n. med. Maria Jodkowska – lekarz pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny szkolnej
 • Dr n. hum. Izabela Tabak – psycholog, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego
 • Dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik – pedagog, psycholog
 • Dr n. hum. Dorota Zawadzka - pedagog, psycholog
 • Dr n. med. Elżbieta Wojdan-Godek – lekarz pediatra
 • Mgr Anna Dzielska – pedagog, psychodietetyk
 • Mgr Zofia Dobrowolska – pielęgniarka, międzynarodowy konsultant laktacyjny
 • Lek. Monika Puchniewicz - międzynarodowy konsultant laktacyjny
 • Mgr Magdalena Stalmach – specjalista w dziedzinie resocjalizacji
 • Mgr Wisława Ostręga – socjolog, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania i pielęgniarstwa społecznego
 • Mgr Katarzyna Radiukiewicz – pedagog
 • Agnieszka Krukowska – starsza sekretarka medyczna
Raporty i podręczniki

Publikacje naukowe:

okladka publikacji Opracowanie wzorca wojewódzkiej strategii ochrony, wspierania i propagowania karmienia piersią w Zakładzie Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka przy udziale realizatorów projektu: Promocja karmienia piersią w Europie. Pilotażowe testowanie Wzorca Działania w województwie lubelskim. Projekt nr 2004326, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Dyrektoriat C – Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka, realizowany w okresie 1.05.2005 – 30.04.2008.
POBIERZ
raport2 okladka Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI 13-latków). Badanie prospektywne, przygotowane w ramach projektu badawczego MNiSzW Nr NN404329933 realizowanego w latach 2007-2010
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Raport techniczny
POBIERZ

Wyniki badań HBSC 2010 - Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej
POBIERZ

Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN)
POBIERZ

Mazur J. (ed.): Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students. Instytut Matki i Dziecka, Warsaw 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.): Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Wyniki badań HBSC w ujęciu środowiskowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J., Woynarowska B. Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007
POBIERZ

Mazur J. (red.) Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach. Raport końcowy z projektu badawczego 3 PO5D 007 24 realizowanego w latach 2003-2005. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005
POBIERZ

Wybrane publikacje w czasopismach naukowych od 2010 roku

Publikacje w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

2010

 1. Ravens-Sieberer U, Erhart M, Rajmil L, Herdman M, Auquier P, Bruil J, Power M, Duer W, Abel T, Czemy L, Mazur J, Czimbalmos A, Tountas Y, Hagquist C, Kilroe J; European KIDSCREEN Group. Reliability, construct and criterion validity of the KIDSCREEN-10 score: a short measure for children and adolescents' well-being and health-related quality of life. Qual Life Res. 2010 Dec;19(10):1487-500.
 2. Rubio CA, Jónasson JG, Nesi G, Mazur J, Olafsdóttir E. The size of colon polyps revisited: intra- and inter-observer variations. Anticancer Res. 2010 Jun;30(6):2419-23. PubMed PMID: 20651402
 3. Zambon A, Morgan A, Vereecken C, Colombini S, Boyce W, Mazur J, Lemma P, Cavallo F. The contribution of club participation to adolescent health: evidence from six countries. J Epidemiol Community Health. 2010 Jan;64(1):89-95.
 4. Erhart M, Hagquist C, Auquier P, Rajmil L, Power M, Ravens-Sieberer U; European KIDSCREEN Group. A comparison of Rasch item-fit and Cronbach's alpha item reduction analysis for the development of a Quality of Life scale for children and adolescents. Child Care Health Dev. 2010 Jul;36(4):473-84. – Joanna Mazur w European KIDSCREEN Group
 5. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I.: Overweight and obesity among adolescents in Poland: gender and region al differences. Public Health Nutrition 2010; 13(10A): 1688-1692.

2011

 1. Sentenac M., Gavin A., Nic Gabhain S., Molcho M., Due P., Ravens-Sieberer U., de Matos M., Malkowska-Szkutnik A., Gobina I., Vollebergh W., Arnaud C., Godeau E.: Peer-victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western Countries. EJPH; online published - 28.VIII.2012.
 1. Tabak I., Mazur J., Granado M.C.,       Örkenyi Á., Zaborskis A., Aasvee K. & Moreno C. (2012). Examining trends in parent-child communication in Europe over 12 years. The Journal of Early Adolescence, 32 (1), 26-54. DOI: 10.1177/0272431611419509.
  2013
 1. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I . (2013). Changes in family socio-economic status as predictors of self-efficacy in 13-year-old Polish adolescents. Int J Public Health. DOI 10.1007/s00038-013-0458-1
 2. Iannotti RJ, Chen R, Kololo H, Petronyte G, Haug E, Roberts C. Motivations for adolescent participation in leisure-time physical activity: international differences. J Phys Act Health. 2013;10(1):106-12.


Publikacje w innym czasopiśmie recenzowanym zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym.

2010

 1. MazurWHO Regional Office for Europe. Kopenhaga 2010 (abstrakt, str. 214-215)
 2. Mazur J, Dzielska A, Kołoło H, Małkowska-Szkutnik A.: Postrzeganie własnego ciała wśród determinantów samooceny zdrowia 13-latków w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XVI,3:282-93
 3. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A.: Jakość życia związana ze zdrowiem mierzona kwestionariuszem CHQ-PF28 w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny w pierwszym roku życia badanych w Polsce 13-latków. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 3:260-71.
 4. Małkowska-Szkutnik A, Tabak I, Mazur J: Zastosowanie polskiej wersji kwestionariusza CHQ-PF28 w dwóch badaniach populacyjnych przeprowadzonych w roku 2003 oraz 2008. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 3: 246-59.
 5. Mazur J.: Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat w Polsce na tle danych europejskich. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 2:169-78.
 6. Mazur J, Małkowska-Szkutnik A.: Choroby przewlekłe a postrzeganie wymagań szkolnych przez uczniów 11-15-letnich w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV, 2:160-8
 7. Mazur J, Malinowska-Cieślik M.: Perspektywy dalszego obniżenia umieralności dzieci i młodzieży w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010, XIV,2:150-9
 8. Mazur J. Metody regresyjne w badaniach nad nierównościami w zdrowiu. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91(1), 21-27.
 9. Małkowska-Szkutnik A., Dzielska A., Mazur J.: Palenie tytoniu a podejmowanie zachowań ryzykanckich przez młodzież. Przegląd Lekarski 2010/67/10, 949-952.
 10. Mazur J., Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A., Kowalewska A.: Aktualne trendy palenia tytoniu przez młodzież w Polsce w świetle danych HBSC 2010. Przegląd Lekarski 2010/67/10, Abstrakt, str. 1101.
 11. Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Część I. Niemowlęta i dzieci do 5 lat – normy krajowe czy standardy WHO?. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 95-100.
 12. Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Część II. Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – normy krajowe czy rekomendowane przez WHO?. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 101-107
 13. Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K., Tabak I.: Metody przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju psychoruchowym niemowląt i małych dzieci – czy istnieje potrzeba wprowadzenia wystandaryzowanych narzędzi do stosowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce? Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 108-112
 14. Oblacińska A., Jodkowska M., Tabak I., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I.: Rozwój fizyczny i dojrzewanie polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 235-245.
 15. Korzycka-Stalmach M., Mikiel-Kostyra K., Oblacińska A., Jodkowska M., Wojdan-Godek E.: Regularność spożywania posiłków przez 13-latków a wybrane cechy społeczno-ekonomiczne rodziny. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 303-309.
 16. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Mikiel-Kostyra K.: Występowanie zaburzeń wzrastania i stanu odżywienia u polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przegl. Epidemiol. 2010; 64: 565-570.
 1. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Ocena nierówności w dostępie uczniów do profilaktycznej opieki zdrowotnej. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 180-188.
 2. Tabak I., Oblacińska A., Radiukiewicz K., Jodkowska M.: Czy wychowawczy świetlic środowiskowych i rodzice dzieci są przygotowani do działań w zakresie wychowania do zdrowia? Wstępna analiza problemu. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 189-196.
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Rola nauczycieli wychowania fizycznego w opiece czynnej nad uczniami z nadwagą i otyłością. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(2): 197-206.
 4. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M.: Czynniki środowiska rodzinnego jako predyktory zdrowia psychicznego młodzieży 13-letniej z różną masą ciała. Med. Wieku Rozwoj. 2010, 14(3): 272-281
  2011
 1. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Mikiel-Kostyra K.: Nadwaga i otyłość rodziców i ich 13-letnich dzieci w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2011; 65: 497-502.
 2. Mikiel-Kostyra K., Smoleń E., Korzycka-Stalmach M., Wojdan-Godek E.: Wybrane aspekty zdrowotnej opieki profilaktycznej nad niemowlętami i dziećmi do 6.roku życia w opinii rodziców. Pediatr. Pol. 2011 86 (2): 147-152
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I., Radiukiewicz K.: Differences in dietary patterns between overweight and normal-weight adolescents. Med. Wieku Rozwoj. 2011, 15(3,cz.1): 266-273.
 1. Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Kołoło H.: Astma a palenie tytoniu wśród nastolatków. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 662-666.
 2. Gajewski J.: Co wyjaśnia kapitał społeczny w badaniach dotyczących zdrowia? Hygeia Public Health 2011, 46(4): 409-414
 3. Gajewski J.: Kapitał społeczny a nadużywanie alkoholu i zadowolenie z życia młodzieży. Remedium str. 4-5.
 4. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Odurzanie się środkami wziewnymi a jakość życia młodzieży w wieku 13-18 lat. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 846-851
 5. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Funkcjonowanie w szkole uczniów z chorobą przewlekłą. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(2): 232-240.
 6. Mazur J, Dzielska A, Małkowska-Szkutnik A.: Psychological determinants of selected eating behaviours in adolescents. Med Wieku Rozwoj. 2011 Jul-Sep;15(3 Pt 1):240-9.
 7. Mazur J.: Spojrzenie z perspektywy cyklicznych badań międzynarodowych. Remedium 12/2011, str. 1-3
 8. Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A.: Społeczne uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież w wieku 13-18 lat oraz jej narażanie na bierne palenie w domu. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 835-839.
 9. Mazur J., Woynarowska B.: Picie alkoholu przez młodzież 15-letnią w Polsce w latach 2002-2010. Zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny. Alkoholizm i Narkomania 2011; 2494): 275-296.
 10. Tabak I., Mazur J.: Dobre relacje rodzinne jako czynniki chroniące młodzież 11-15 -letnią przed paleniem tytoniu. Przegląd Lekarski 2011, 68, 10, 840-845.
 11. Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Kowalewska A., Komosińska K.: School meals and policy on promoting healthy eating in schools in Poland. Med Wieku Rozwoj. 2011 Jul-Sep;15(3 Pt 1):232-9.
 12. Woynarowska B., Komosińska K., Małkowska-Szkutnik A.: Środowisko fizyczne szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce w ocenie ich dyrektorów. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(3): 455-460.
 13. Woynarowska-Sołdan M., Małkowska-Szkutnik A.: Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły. Ruch Pedagogiczny 2011, 5-6, 31-43.
 14. Korzycka-Stalmach M. : Dopalacze – charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym. Edukacja Biologiczna i środowiskowa, nr 2 (38) 2011, s. 22-27.

2012

 1. Dzielska A., Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010, Remedium, Kwiecień 2012
 2. Gajewski J., Małkowska-Szkutnik A.: Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 4: 322-328.
 3. Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K. i Tabak I., Częstość występowania czynników ryzyka miażdżycy u młodzieży w wieku 16 i 18 lat – uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 2, 96-103.
 4. Kołoło H., Guszkowska M., Mazur J., Dzielska A.: Self-efficacy, self-esteem and body image as psychological determinants of 15-year-old adolescents' physical activity levels. Human Movement 2012; 13(3):264-270.
 5. Kołoło H., Guszkowska M., Mazur J.: Psychospołeczne determinanty niedoboru aktywności fizycznej w populacji 15-latków. Wychowanie Fizyczne i Sport 2012; 56(1): 5-10
 6. Korzycka-Stalmach M., Mikiel-Kostyra K., Jodkowska M., Oblacińska A.: Samoocena masy ciała 13-latków w zależności od wskaźnika masy ciała rodziców. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012, 8(2): 53-58.
 7. Kowalewska A., Mazur J.: Próby palenia tytoniu a oglądanie telewizji, video, dvd przez młodzież w Polsce. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 863.
 8. Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Mazur J, Gajewska K.: Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą. Medycyna Wieku Rozwojowego,2012, XVI,1, 35-46.
 9. Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych i obciążenie dolegliwościami psychicznymi a palenie tytoniu wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10):872-877.
 10. Małkowska-Szkutnik A.: Relacje z przyjaciółmi a jakość życia gimnazjalistów. Remedium 2012; 5: 6–7.
 11. Mazur J., Kołoło H., Woynarowska B.: Występowanie urazów wymagających pomocy medycznej u młodzieży gimnazjalnej w zależności od masy ciała i poziomu aktywności fizycznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012; 93(2): 298-303.
 12. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I.: Związek między dorywczą pracą zarobkową a używaniem substancji psychoaktywnych oraz problemami szkolnymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 867-871.
 13. Mazur J., Tabak I., Gajewski J., Dzielska A.: Nadwaga i otyłość wśród uczniów gimnazjum w zależności od wybranych czynników behawioralnych. Zmiany w latach 2006-2010. Przegląd Epidemiologiczny 2012; 66(3): 503-508.
 14. Mazur J.: Perspektywa dużych badań populacyjnych młodzieży szkolnej. Komentarz do artykułu Zofii Mieleckiej-Kubień „Zastosowanie metody randomizacji odpowiedzi w badaniach ankietowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania 2012; 25(1): 113-116.
 15. Mazur J.: Polska młodzież na tle rówieśników z innych krajów. Remedium 2012; 6 (232): 6–7.
 16. Tabak I., Jodkowska M., Oblacińska A., Mikiel-Kostyra K., Czy spożywanie wspólnych posiłków z rodziną może chronić nastolatki przed otyłością? Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 4, 313-321.
 17. Tabak I., Oblacińska A. i Jodkowska M., Physical Activity and Sedentary Behaviour as Predictors of Adolescent Health in Rural and Urban Environments in Poland. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2012, 54, 68-77. doi:10.2478/v10141-012-0008-1.
 18. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M. i Mikiel-Kostyra K. Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomicznej rodziny jako czynniki warunkujące nadmierną masę ciała nastolatków. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 2012, 18(2), 70-75
 19. Woynarowska B., Palczewska I., Oblacińska A.: Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 16(3): 232-239.

2013

 1. Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A, Stalmach M. Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała. Dev Period Med., 2013, XVII,2:165-174.
 2. Tabak I., Oblacińska A., Jodkowska M. (2013). Associations between breastfeeding, maternal parenting practices and body mass of adolescents. Modern Behavioral Science, 1(1), 10-23
 3. Dzielska A., Tabak I., Mazur J.
4.      Mazur J., Sentenac M., Brooks F., Małkowska-Szkutnik A., Gajewski J., Gavin A.: Burden of chronic health conditions in adolescence measured by school surveys. Developmental Period Medicine 2013; XVII, 2, 157-164.
5.Mazur J.: Skala Zasobów Materialnych Rodziny - badanie walidacyjne i proponowana modyfikacja. Hygeia Public Health 2013; 48(2): 211-217.
mazur-joanna Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Anna Oblacińska prof. nadzw. IMiD
22 32 77 310
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl 

 

Structure

Population Research Laboratory

The laboratories with the Department have the following tasks and responsibilities:

 • carrying out research into the health and health behaviour of children and adolescents in order to identify risk factors and protective factors, with particular emphasis on the period of adolescence, the school environment and problems faced by children with chronic diseases,
 • developing research on social inequalities in the health of children and youth,
 • designing and validating simple and complex measures to assess the health of children and adolescents, in quantitative and qualitative studies,
 • implementing specific generic health questionnaires in Poland (e.g. KIDSCREEN, DISABKIDS),
 • implementing advanced statistical methods for analysis of determinants of health and health behaviour of school children (including structural models and multi-level models),
 • co-operation with national and international research centres studying health and health behaviours of children and adolescents,
 • running training sessions, preparing expert opinions and publishing activities on the aforementioned topics.
 • International collaboration

  The Department has been responsible for the national co-ordination of the international research programme on health behaviour of school children known as HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-National Collaborative Study).

  HBSC studies have been carried out for more than twenty years, every four years, in an increasing number of countries. A total of 41 countries or regions took part in the most recent round of the study, i.e. 2005/2006 (www.hbsc.org). These studies consist in anonymous surveys among school-age children aged 11, 13 and 15 years, carried out in schools.

  The aims of the HBSC studies are as follows:

  • to develop national and international research on the health behaviour of young people in a broad social context,
  • to provide theoretical and methodological knowledge in the field of research on health behaviour and the social context of health of school-age children and adolescents,
  • to collect data of relevance to the school-age population and to monitor health and health behaviour of youth in the participating countries,
  • to disseminate research results among key audiences, e.g. scholars, decision-makers in the ministries of education and health, health promoters, teachers and educators, parents and young people,
  • to support the development of health promotion in the school environment,
  • to support the development of national expertise in the field of health behaviour and social impacts on the health of school-age children and adolescents,
  to develop and strengthen the international network of experts in these fields.
mazur-joanna Kierownik
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur prof. nadzw. IMiD
22 32 77 419
22 32 77 370 (fax.)
joanna.mazur@imid.med.pl
Health Protection and Promotion Laboratory

The current range of activities of the Laboratory includes:

 • Standardisation of preventive health care for children and youth (aged 0–19),
 • Monitoring of preventive health care for students and research on its quality,
 • Conducting scientific research in the field of health and its psychosocial background, health behaviours of students, prevention of diseases and developmental disorders, with particular emphasis on obesity and family determinants of health and quality of life,
 • Postgraduate education of doctors and nurses who offer health care to the developmental-age population,

Consultations, expert assessments, opinions and recommendations on preventive health care for children and youth.

 

 

hozyasz-konrad-kamil Head of Clinic
Associate Professor  Anna Oblacińska, Ph.D.
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl
Pracownia Medycyny Szkolnej
hozyasz-konrad-kamil Head of Clinic
Associate Professor  Anna Oblacińska, Ph.D.
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

 

hozyasz-konrad-kamil Head of Clinic
Associate Professor  Anna Oblacińska, Ph.D.
22 32 77 370
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl

 

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna