Department of Epidemiology and Biostatistics

Activity

Zakład zajmuje się badaniem występowania i przyczyn problemów zdrowotnych dotyczących kobiet ciężarnych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży oraz kobiet w wieku rozrodczym, a także opracowywaniem metod profilaktycznych i naprawczych w skali populacyjnej.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w licznych projektach badawczych, zarówno z dziedziny zdrowia publicznego, jak i badań klinicznych, wnosząc do multidyscyplinarnych zespołów badawczych, ekspercką znajomość metod planowania badań, biostatystyki i zasad wnioskowania.

W Zakładzie realizowane są następujące badania naukowe i rozwojowe:

 • projekt Unii Europejskiej EURO-PERISTAT II dotyczący budowy wskaźników monitorowania zdrowia w okresie okołoporodowym (od 2004 r.);
 • program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej (od 1997 r.).

a także, między innymi:

 • badania nad wiedzą, postawami i zachowaniami zdrowotnymi kobiet w wieku rozrodczym
  (od 1999 r.);
 • badanie związków między rozwojem człowieka w okresie życia płodowego a stanem zdrowia w wieku dorosłym (od 1999 r.);
 • badania nad uwarunkowaniami wcześniactwa i małej masy urodzeniowej (od 1990 r.);
 • badania z zakresu epigenetyki, tzn. związków między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi w powstawaniu wad i chorób (od 1999 r.);
 • długofalowe badania rozwoju fizycznego i neurologicznego dzieci urodzonych przed 32 tygodniem trwania ciąży (pod kierunkiem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka, od 1997 r.);
 • badania dotyczące zgonów oraz ciężkich zachorowań kobiet w związku z ciążą, porodem i połogiem (od 2007 r.).

W latach 1992-2007 w Zakładzie były także realizowane cykliczne badania „Health Behaviour in School Aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study”, a w latach 2001-2006 projekt Unii Europejskiej KIDSCREEN dotyczący budowy kwestionariuszy badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat.

Zakład Epidemiologii udziela także licznych konsultacji dotyczących planowania, analizy statystycznej i interpretacji wyników badań naukowych w medycynie oraz uczestniczy w kształceniu studentów medycyny i kształceniu podyplomowym w zakresie epidemiologii klinicznej, epidemiologii ogólnej i biostatystyki. Prowadzi współpracę z zagranicznymi i krajowymi placówkami naukowymi.

Scientific Research and Development

The currently conducted scientific research and development projects include:

 • Studies on the development and use of the assessment tool for the quality of hospital care for mothers and newborn babies (among others in cooperation with the World Health Organisation from 2013)
 • The EURO-PERISTAT project on the development and use of indicators for monitoring and evaluating perinatal health (from 2004)
 • Studies on health-related awareness, attitudes and behaviours of women of child-bearing age (from 1999)
 • The study on relationships between the foetal development and the health in adult life (from 1999)
 • Epigenetic studies i.e. studies on relationships between genetic and environmental factors in the origins of abnormalities and diseases (from 1999)
 • The Programme of Primary Prevention of Neural Tube Defect (from 1997)
 • Long-term research study on physical and neurological development of children born before 32 weeks of gestation (headed by the Neonatology and Newborn Intensive Care Clinic of the Institute of Mother and Child from 1997)
 • Studies on determinants of prematurity and low birthweight (from 1990)
Research Projects

The Ministry of Science and Higher Education and the European Union research projects (from 1997):

 • EURO-PERISTAT Action, Promoting better health for mother and babies through routine European monitoring of perinatal health and health care (No. 2010 13 01)
  Implementation period: 2011–2014
  Project manager: K. Szamotulska M.D., PhD

 • The factors that protect against risky behaviours and their relationship with school youth health in Poland and other countries (2 P05D 043 30).
  Implementation period: 2006–2008
  Project manager: J. Mazur M.D., PhD

 • EURO-PERISTAT II, A comprehensive health information and knowledge system for evaluating and monitoring perinatal health in Europe (No. 20033131)
  Implementation period: 2004–2007
  Project manager: K. Szamotulska M.D., PhD

 • Injuries and violence among school youth in Poland and other countries –         multifactorial determinants and selected health effects (3 P05D 007 24)
  Implementation period: 2003–2005
  Project manager: J. Mazur M.D., PhD

 • KIDSCREEN, Screening for and Promotion of Health Related Quality of Life in Children and Adolescents – a European Public Health Perspective (QLG4-CT-2000-00751)
  Implementation period: 2003–2004
  Project manager: J. Mazur M.D., PhD

 • MTHFR mutations, the folic acid level in blood serum and erythrocytes, homocysteine level and the incidence of congenital neural tube defects wad (4 P05E 094 18) Implementation period: 2000–2002
  Project manager: Z.J. Brzeziński Prof., PhD
National Health Policy Programmes

National Health Policy Programmes (from 1997):

 • The Programme of Primary Prevention of Neural Tube Defect Implementation period: 1997–2002
  Project manager: Z.J. Brzeziński Prof., PhD
 • National Health Programme – target no. 13 monitoring: ‘Preventing incidence and effects of prematurity and low birthweight' Implementation period: 1998–2003
  Project manager: Z.J. Brzeziński Prof., PhD followed by K. Szamotulska M.D., PhD
Expert's reports for the Ministry of Health

Expert's reports for the Ministry of Health (from 1997)

 • Birthweight, duration of gestation and intrauterine development and neonatal and infant mortality in Poland at the dawn of a new millennium Implementation period: 2000
  Project manager: K. Szamotulska M.D., PhD
 • Accidents, injuries and poisoning in children aged 0–19 in Poland – epidemiology and possible preventive measures Implementation period: 1998
  Project manager: Z.J. Brzeziński Prof., PhD.
szamotulska-katarzyna Head
dr n. med. Katarzyna Szamotulska
22 32 77 325
zaklad.epidemiologii@imid.med.pl
Main Building, 4th Floor.

 

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna