Volunteer engagement at the IMC

We invite volunteers at all ages (underage volunteers must have their parents' consent) who are creative and have interesting ideas and who are willing to work with us for at least one month.

To become a volunteer at the Institute of Mother and Child, you can choose from the following options:

 1. Contact IMC directly:
  Ms. Beata Banach
  ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warsaw
  Tel.: +48 22 32 77 015
  e-mail:
  beata.banach@imid.med.pl
 2. Join the programme operated by the Volunteer Centre Association (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu) since 2002. The programme is called ‘Jestem blisko w IMiD' (I'm standing by at the IMC).
  Ms. Lidia Ziębińska – Project Co-ordinator
  ‘Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu' Association
  ul. Nowolipki 9b, 00-150 Warsaw
  Tel./Fax: +48 22 635 46 02, Tel.: +48 22 635 27 73
  e-mail:
  ziebinska@wolontariat.org.pl or warszawa@wolontariat.org.pl

 

fundacja-spelnionych-marzen

Fundacji Fundacja SPEŁNIONYCH MARZEŃ

Organizacja pożytku publicznego. Głównym celem Fundacji Spełnionych Marzeń jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin.

KRS: 0000128832
NIP: 526 26 54 001
nr konta: 16 1050 1025 1000 0022 6597 9068

ul. Nowogrodzka 6a lok. 22, 00-513 Warszawa

tel. 0 22 632 48 81

kasprzaka@spelnionemarzenia.waw.pl, www.spelnionemarzenia.waw.pl

fundacja-matio

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Organizacja pożytku publicznego, mającą na celu niesienie pomocy dzieciom dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. W imieniu chorych dzieci dziękujemy za pomoc i ofiarność.

Nr KRS 0000097900
Nr konta: 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

ul. Celna 6, 30-507 KRAKÓW
tel. 012 292 31 80
www.mukowiscydoza.pl

fundacja-dr-clown

Fundacja "Dr Clown"

Organizacja pomaga chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych organizując zespoły terapeutów "doktorów clownów", którzy w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Bawiąc likwidują stres i napięcia spowodowane nietypową i często bardzo trudną sytuacją chorego dziecka.

KRS 0000024181

www.drclown.pl

fundacja-herosi

Fundacja HEROSI

Organizacja non profit, która poprzez podejmowane inicjatywy i akcje promuje ideę pomagania innym, szczególnie dzieciom, niepełnosprawnym i osobom z wykluczenia społecznego. Fundacja stara się docierać do ludzi dobrej woli (Herosów), którzy niczym antyczni półbogowie gotowi są nieść pomoc słabym potrzebującym. Organizacja pożytku publicznego.

KRS: 0000323696
Nr konta: PKO BP S.A.: 07 1020 1068 0000 1202 0142 3227

ul. Skarbka z Gór 132B lok. 31, 03-287 Warszawa

Prezes Fundacji - Mirosław Michalak - miroslaw.michalak@herosi.eu
Wiceprezes Fundacji - Aneta Rostkowska - aneta.rostkowska@herosi.eu (osoba upoważniona do kontaktu z prasą)

fundacja@herosi.eu, www.herosi.eu

fundacja-pomocy-dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Organizacja pożytku publicznego, mająca na celu niesienie wszechstronnej pomocy dziecku choremu na nowotwór i jego rodzinie, zaprasza do korzystania z naszej pomocy.

KRS 0000079660
NIP: 118- 05-47-811
Nr konta : 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694

ul. Przybyszewskiego 47, 01- 849 Warszawa

Prezes Fundacji Daniela Mroczek
tel. 22 834 06 74

www.fundacja.net

fundacja-rozszczepowe-marzenia

Fundacja ROZSZCZEPOWE MARZENIA

Organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z wadami wrodzonymi i rozwojowymi twarzoczaszki.

KRS: 0000248920
NIP: 525-235-64-43
nr konta: 57 1020 1097 0000 7302 0117 8920

ul. Kozia 9 lok. 16, 00-070 Warszawa

Małgorzata Zawada-Jaster - Członek Zarządu
tel. 022 827 48 22
kom. 0 510 114 015

fundacja-orange

Fundacja Orange

Celem Fundacji Orange jest rozwój wiedzy i możliwości wykorzystania technologii w edukacji i rozwoju społecznym. Poprzez swoje programy pokazuje młodym, jak zdobywać wiedzę, poznawać świat i budować społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych mediów. W swoje działania angażuje wolontariuszy z Orange Polska.

KRS 0000241397
NIP 521 336 79 97
Nr konta : 61 1030 1508 0000 0005 0430 1001

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 22 527 40 14

e-mail: fundacja@orange.com, www.fundacja.orange.pl

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna