News

Help for patients from Ukraine

In the face of the escalation of the armed conflict in Ukraine, we are starting a fundraiser for the supply and support of Ukrainian citizens referred to the Institute of Mother and Child, including pregnant women and parents with children. Among the necessary measures are, among others hygienic articles, clothes, food products. It will also be necessary to provide transport and accommodation for families.

Funds can be deposited directly into the Foundation’s EURO account

title: HELP FOR UKRAINE

[IBAN] PL83 2490 0005 0000 4600 2108 2755

[SWIFT] ALBPPLPW

Dofinansowanie w zakresie poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że 21 grudnia 2017r. została podpisana umowa na realizację projektu Poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO.

Instytut Matki i Dziecka otrzymał dofinansowanie na wymianę aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019, a wartość dofinansowania z UE i ze środków publicznych wyniesie 14 951 033,57 PLN w tym 20% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 80% w ramach dofinansowania ze środków UE.

Dofinansowanie zostało przekazane w ramach  działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Listę wszystkich projektów wybranych do dofinansowania znajdą Państwo pod tym linkiem:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

: 04 February 2018 r. 15:09 : Daria Olko

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna