News

Help for patients from Ukraine

In the face of the escalation of the armed conflict in Ukraine, we are starting a fundraiser for the supply and support of Ukrainian citizens referred to the Institute of Mother and Child, including pregnant women and parents with children. Among the necessary measures are, among others hygienic articles, clothes, food products. It will also be necessary to provide transport and accommodation for families.

Funds can be deposited directly into the Foundation’s EURO account

title: HELP FOR UKRAINE

[IBAN] PL83 2490 0005 0000 4600 2108 2755

[SWIFT] ALBPPLPW

List Pary Prezydenckiej z okazji 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka

Obchody Jubileuszu 65-lecia IMiD odbyły się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Poniżej publikujemy treść listu, jaki został odczytany podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka:

 

Organizatorzy i Uczestnicy

Gali Jubileuszowej
z okazji
65-lecia Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie
 
 
 
 
 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich przybyłych do Starej Oranżerii – Teatru Królewskiego w Łazienkach Królewskich na Galę Jubileuszową z okazji 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W tym uroczystym dniu składamy wyrazy najwyższego uznania i gratulacje dyrekcji oraz całej kadrze tej ogromnie zasłużonej placówki.

 

Instytut Matki i Dziecka od szeregu lat należy do wiodących klinik w Polsce. Jest to ogromną zasługą jego pracowników, którzy słyną zarówno z wybitnych osiągnięć naukowych, jak również z doskonałych wyników leczenia. Państwa skuteczność w ratowaniu życia i zdrowia sprawia, że przez poradnie specjalistyczne i sale szpitalne Instytutu przewija się rokrocznie ponad sto tysięcy pacjentów. Nie sposób zliczyć wszystkich, którzy przechowują we wdzięcznej pamięci wspaniałych lekarzy z warszawskiej Woli. Działalność badawcza Instytutu przyczynia się do stałego poszerzania współczesnej wiedzy medycznej, jest znana i wysoko ceniona w środowiskach akademickich w kraju i za granicą. Bardzo istotną rolę odgrywa także Państwa aktywność w dziedzinie oświaty zdrowotnej i profilaktyki chorób. Ma ona wielkie znaczenie dla edukacji naszego społeczeństwa: upowszechnia świadomość zasad prawidłowego rozwoju człowieka oraz promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Za to wszystko chcemy dzisiaj Państwu gorąco podziękować. Dziękujemy za codzienną odpowiedzialną pracę, która przynosi tak wiele dobra naszym najmłodszym bliźnim i ich rodzinom. Dziękujemy za to, że powierzone sobie trudne zadania realizują Państwo z pełnym oddaniem, rzetelnością i zaangażowaniem. Ta piękna postawa świadczy o tym, że profesja lekarska nie jest dla Państwa tylko jednym z zawodów, lecz prawdziwym powołaniem do służby innym ludziom.

 

Z serca życzymy, aby Instytut Matki i Dziecka nadal dobrze służył osobom chorym i cierpiącym. Sukcesy całej placówki i dokonania osobiste niechaj zaś napełniają Państwa słuszną dumą i satysfakcją. Jesteśmy bowiem przekonani, że za podejmowane wysiłki ze wszech miar należy się Państwu głęboka wdzięczność pacjentów, należących już do trzech pokoleń Polaków. Życzymy wielu sukcesów w Państwa niełatwej i bardzo ważnej pracy oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

Oryginał listu można obejrzeć klikając tutaj:

2016-11-22 1156

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna