News

Help for patients from Ukraine

In the face of the escalation of the armed conflict in Ukraine, we are starting a fundraiser for the supply and support of Ukrainian citizens referred to the Institute of Mother and Child, including pregnant women and parents with children. Among the necessary measures are, among others hygienic articles, clothes, food products. It will also be necessary to provide transport and accommodation for families.

Funds can be deposited directly into the Foundation’s EURO account

title: HELP FOR UKRAINE

[IBAN] PL83 2490 0005 0000 4600 2108 2755

[SWIFT] ALBPPLPW

Pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży w IMiD

Pierwsze w Polsce, nowoczesne Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

W Instytucie Matki i Dziecka powstało Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży, w ramach którego ośrodki medyczne z sześciu miast w Polsce współdziałają w zakresie przekazywania, gromadzenia, a także jednoczesnego konsultowania informacji na temat konkretnych przypadków leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży. Taka współpraca przekłada się na realną poprawę szybkości prowadzenia konsultacji, wydawania diagnozy oraz wprowadzania leczenia onkologicznego u pacjentów.

Zastosowanie nowoczesnego, jedynego takiego systemu konsultacyjnego w Polsce, to ważny krok w kierunku wdrażania programu e-medycyny oraz e-konsultacji, które w bliskiej przyszłości powinny stać się standardem w polskich szpitalach i placówkach medycznych. Stanowi on innowację technologiczną, usprawniającą proces diagnostyki nowotworów u dzieci i młodzieży, a także pozwala na prowadzenie kilkuośrodkowych (co najmniej 2-ośrodkowych) konsultacji diagnozy nowotworu układu kostno-szkieletowego u dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Działanie systemu diagnostyczno-konsultacyjnego polega na pracy skanerów połączonych w sieć z platformą  telekonsultacyjną  i  platformą naukową  PathXL,  wraz z niezbędnym  oprogramowaniem do ich stosowania. Umożliwia to szybkie przesyłanie skanowanych pełnych obrazów badań mikroskopowych,  a także badań obrazowych  do  serwera, z  którego zasobów mogą  korzystać wszyscy lekarze z ośrodków, które na tym etapie działania doproszono do współpracy w realizacji zadania.

„Dzięki wysiłkowi grupy specjalistów z IMiD  udało się  stworzyć  system, który umiejscawia naszą działalność medyczną w XXI wieku, pozwala nam  na  pracę  z zastosowaniem najnowszych technik w służbie  pacjentom,  którzy zawsze są  w naszej świadomości  i naszej pracy na  pierwszym miejscu w  hierarchii  ważności. Dzięki  zrealizowanemu  programowi  nasi pacjenci  leczeni w  ramach Polskiej  Pediatrycznej Grupy Leczenia Guzów  Litych będą mogli uzyskać jeszcze bardziej pełną, szybszą i  zweryfikowaną diagnozę  oraz  podjąć właściwe  leczenie” – mówi dr n. med. z Zakładu Patomorfologii IMiD Teresa Klepacka, koordynator projektu z Instytutu Matki i Dziecka.

Dostęp do platformy PathXL odbywa się za pośrednictwem łącza internetowego i urządzeń elektronicznych, komputerów, ale również urządzeń mobilnych, dzięki czemu w większości przypadków nie będzie już konieczne, praktykowane dotychczas, przesyłanie preparatów oraz diagnoz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W efekcie oznacza to znacznie skrócony czas oczekiwania na konsultacje oraz wykluczenie ryzyka zniszczenia preparatów. Dzięki postępowi technologicznemu konsultacje lekarzy będą mogły odbywać się za pomocą telekonferencji, w której jednocześnie wezmą udział specjaliści z kilku ośrodków.

Łatwy dostęp do platformy i przechowywanych na niej obrazów mikro i makroskopowych, zdjęć rentgenowskich i innych pomoże w weryfikacji diagnozy oraz dobraniu najbardziej odpowiedniego leczenia dla danego pacjenta. W ramach pracy na platformie PathXL planowane są dyżury wyznaczonych specjalistów z wymienionych ośrodków w Polsce, którzy będą dostawali informacje o oczekujących konsultacjach, a w szczególnie trudnych przypadkach platforma umożliwia przesyłanie badań do ośrodków zagranicznych.

W przyszłości planowane jest również poszerzenie współpracy na  platformie  z  innymi ośrodkami onkologii dziecięcej w  kraju, a  także rozszerzenie badań o  genetyczną  analizę  nieprawidłowości występujących w  nowotworach u dzieci i młodzieży.                                                                             

Powstająca baza będzie również archiwizowana i zanonimizowana, a przechowywane w niej dane posłużą do rozwoju naukowo-badawczego ośrodków medycznych oraz doskonalenia metod leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży, porównywania efektów leczenia oraz szukania nowych rozwiązań diagnostycznych i pomagania w przezwyciężaniu choroby. Sama platforma będzie też „kopalnią wiedzy” dla kształcących się w dziedzinie onkologii dziecięcej lekarzy.

Ośrodki, które będą wykorzystywać nowoczesny system diagnostyki to – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

W wymienionych placówkach funkcjonują Kliniki Onkologii Dziecięcej, Zakłady Diagnostyki Obrazowej i Zakłady Patomorfologii, które zajmują się diagnozowaniem  i konsultowaniem otrzymanych preparatów.

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                              

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna