News

Help for patients from Ukraine

In the face of the escalation of the armed conflict in Ukraine, we are starting a fundraiser for the supply and support of Ukrainian citizens referred to the Institute of Mother and Child, including pregnant women and parents with children. Among the necessary measures are, among others hygienic articles, clothes, food products. It will also be necessary to provide transport and accommodation for families.

Funds can be deposited directly into the Foundation’s EURO account

title: HELP FOR UKRAINE

[IBAN] PL83 2490 0005 0000 4600 2108 2755

[SWIFT] ALBPPLPW

Pracownicy Zakładu Genetyki Medycznej na V Polskim Kongresie Genetyki

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło jest nam poinformować o udziale Pracowników Zakładu Genetyki Medycznej IMiD w V Polskim Kongresie Genetyki, który odbył się w dniach 19-22.09 w Łodzi. Pracownicy Zakładu Genetyki Medycznej byli niezwykle widoczni w czasie jego trwania. Wyniki naszych badań były zaprezentowane na 28 plakatach.
Podczas Kongresu Prof. W. Wiszniewski wygłosił wykład plenarny a w poszczególnych sesjach swoje wykłady zaprezentowali: dr hab. D. Hoffman-Zacharska, dr B. Nowakowska, dr M. Gos, dr K. Wertheim-Tysarowska. Wśród nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka znalazły się: dr M.Bartnik-Głaska za najlepszą pracę doktorską, dr A. Rygiel za najlepszą pracę oryginalną. Dwa równorzędne wyróżnienia, za najlepszą monografię, odebrały: dr M. Gos i dr K. Wertheim Tysarowska. Natomiast Dr S. Rzońca, dr B. Wiśniowiecka-Kowalnik i mgr P. Górka-Skoczylas zostały nagrodzone za najlepsze plakaty konferencyjne. Dr K. Werthejm-Tysarowska i wsp. zostali uhonorowani przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2014.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Go back

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna