Szkoły rodzenia

Szkoła Rodzenia

PROGRAM  EDUKACJI  PRZEDPORODOWEJ  „SZKOŁA RODZENIA” 

REFUNDOWANY  PRZEZ  MIASTO  STOŁECZNE  WARSZAWĘ 

Szkoła rodzenia jest bezpłatna po spełnieniu następujących warunków:

  • Posiadanie przez kobietę w ciąży meldunku na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, lub 
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez kobietę w ciąży w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, 
  • Przebywanie kobiety w ciąży w domu samotnej matki lub matek z małoletnimi dziećmi lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą Miasto Stołeczne Warszawa podpisało właściwą umowę.

Przypominamy, że z powodu sytuacji epidemiologicznej prowadzimy zajęcia wyłącznie online. Obecnie kontynuujemy ostatni kurs szkoły rodzenia w tym roku.

Program zajęć jest realizowany podczas około 10 spotkań online (6 to warsztaty i wykłady, 4 to ćwiczenia gimnastyczne), które prowadzimy na żywo.

 

TERMINY  KURSÓW  SZKOŁY  RODZENIA IMID w 2022  ROKU

Zajęcia prowadzimy w systemie hybrydowym - stacjonarnie oraz online.

Zajęcia merytoryczne - wykłady i warsztaty prowadzimy w poniedziałki i środy, zajęcia gimnastyki prowadzimy w środy.

kontakt:  Monika Portacha 
tel. 501 332 722
e-mail: szkola.rodzenia@imid.med.pl
 
 
Wykłady i warsztaty
 Poniedziałki-Środy
Godz. 17.30 -19.30-20.00
Gimnastyka 
Środy
Godz. 17.30-19.30
 
Wykłady i warsztaty
Poniedziałki-Środy
Godz. 17.30 -19.30-20.00
Gimnastyka
Środy 
Godz. 17.30-19.30
I
3,10,17,24,31 stycznia,
2 lutego
5,12,19,26 stycznia
II
14,21,28 lutego 
7,14,16 marca
16,23 lutego 
2,9 marca
III
28 marca 4,11,25,27 kwietnia
4 maja
30 marca 
6,13,20 kwietnia
IV
16,23,30 maja 
6,13,15 czerwca
18,25 maja 
1,8 czerwca
V
27 czerwca 
4,11,18,25,27 lipca
29 czerwca 
6,13,20 lipca
 
VI
29 sierpnia 
5,12,19,26,28 września
 
31 sierpnia 
7,14,21 września
 
VII
10,17,24,31 października 
7,9 listopada
12,19,26 października 
2 listopada
VIII
21,28 listopada 
5,12,19,21 grudnia
23,30 listopada 
7,14 grudnia

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons