Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Wymagane dokumenty

  • skierowanie,
  • książeczka zdrowia dziecka.
Zapisy: 22 32 77 158 (w godz. 9:00-10:30)
Kontakt: 22 32 77 158
Godziny zapisów: pn. - pt. 9.00 - 10.30
Lokalizacja: Budynek Lipsk, parter,  gab.  29,  31

   Wejście klatką  "B  -  AMBULATORIUM"

 

Wypełnij ankietę 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której sugestie i uwagi posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom obsługi i udzielanych w naszej placówce świadczeń medycznych.

Będą cenną wskazówką, które obszary działalności poradni IMiD powinny ulec poprawie.

Link do ankiety

https://goo.gl/forms/AZ1rVY14HdmQYMK22

Dziękuję – Zuzanna Rohn 

Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych