Ogłoszenia o pracę - bieżące

NABÓR NA WYKŁADOWCĘ

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

 ogłasza

 NABÓR  NA WYKŁADOWCĘ

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE -EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”

 

Tematy kursów:

 

 1. Stres oksydacyjny, pro i antyoksydanty.
 2. Stres oksydacyjny i korzyści z terapii antyoksydantami.

Data: 17.11.2020 r., kwiecień 2021 r.

Wymiar godzinowy – 1 osoba 2 x 45 min w każdym kursie

Wynagrodzenie zgodne z przewidzianym kosztorysem we Wniosku o dofinansowanie dostępnym w Biurze Projektu.

 

Zakres prac

 1. Opracowanie merytoryczne wykładu, prezentacji i materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie z wymaganiami lidera kursu i wymaganiami formalnymi związanymi z realizacją projektu,
 2. Przeprowadzenie wykładów w terminach podanych przez lidera kursu lub kierownictwo projektu.
 3. Zakres tematyczny wykładów rola antyoksydantów w dietoprofilaktyce i dietoterapii.

 

Dotyczy naboru: na stanowisko wykładowcy zewnętrznego osoby nie mającej statusu pracownika w IMID.

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 1. Posiadany stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 2. Staż pracy minimum 5 lat w zakresie epidemiologii żywienia i leczenia chorób dietozależnych,
 3. Dorobek naukowo medyczny w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki, w szczególności w chorobach metabolicznych genetycznie uwarunkowanych,
 4. Dorobek dydaktyczny w obszarze medycznym związanym z dietoprofilaktyką i dietoterapią w tym doświadczenie w prowadzeniu kursów w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza (min. 5 tematów),
 5. Liczba publikacji ( PubMed ) minimum 5 publikacji.

 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy – kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”,
 2. Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie,
 3. Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - podpisana klauzula „Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 Sposób złożenia zgłoszenia:

 

 1. Składane przez kandydata dokumenty powinny być przez niego podpisane,
 2. Na żądanie Komisji ds. Naboru kandydat może być zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowych,
 3. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować, wpisać liczbę stron przekazanych dokumentów na kopercie i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”,
 4. Dokumenty należy złożyć w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w pokoju 340 ( Budynek A),
 5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07.08.2020 r. o godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wykładowców

Załącznik nr 1 formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 formularza zgłoszeniowego

Data utworzenia informacji: 24 lipca 2020 r. 10:53 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons