Ogłoszenia o pracę - bieżące

Tytuł Data utworzenia
Magister farmacji w Aptece

Asystent / Asystent diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Genetyki Medycznej

Kierownik Biobanku w Zakładzie Genetyki Medycznej

Pielęgniarka Instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Inspektor w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

Pielęgniarka w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (odcinkowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (zabiegowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Asystent (lekarz) w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia

Pielęgniarka w Izbie Przyjęć

Starszy asystent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Starszy Asystent w Poradni Leczenia Bólu

Starszy Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka w Oddziale Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii

Pielęgniarka / Położna w Klinice Neonatologii

Konserwator urządzeń technicznych w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Pielęgniarka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży

Lekarz asystent w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Starszy asystent w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Starszy Asystent w Poradni Genetycznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons