Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-97/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-100/20 Dostawa i wdrożenie sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa nowoczesnych technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD”

A/ZP/SZP.261-99/20 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.261-98/20 Meble i wyposażenie dla Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży

A/ZP/SZP.261-96/20-„Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro”

A/ZP/SZP.261-95/20 Odczynniki wraz z dzierżawą zestawów do wykonywania badań immunohematologicznych

A/ZP/SZP.261-94/20 Urządzenia komputerowe i serwer na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-90/20 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-93/20 Odczynniki laboratoryjne oraz odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-91/20 Środki ochrony indywidualnej do walki z Covid-19

A/ZP/SZP.261-89/20 Dostawa aparatu do oceny jakości kwasów nukleinowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-88/20 Świadczenie usług polegających na wykonaniu niektórych zadań powierzonych przez Sponsora w zakresie organizacji oraz nadzoru prawidłowości prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku– Kl. Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-87/20 Zamrażarki i chłodziarko-zamrażarka na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-86/20 Urządzenia komputerowe na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-83/20 Substancja czynna - paliwizumab

A-ZP-SZP.261-85/20 Środki dezynfekcyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-84/20 Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP/US.261-3/20 Usługa kompleksowej całodobowej ochrony osób, obiektów i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą miejsc parkingowych

A/ZP/SZP.261-78/20 Środki ochrony indywidualnej oraz inny drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.261-73/20 Dostawa termocyklera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons