Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-27/21 „Dostawa drobnego sprzętu medycznego”

A/ZP/SZP.261-21/21 Dostawa mikroskopu badawczego z analizą obrazu na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-24/21 Czytniki wielodetekcyjne

A/ZP/SZP.261-16/21 „Dostawa odczynników do badań PCR RNA SARS-CoV-2”

A/ZP/SZP.261-14/21 Zamrazarka i chłodziarko-zamrażarka

A/ZP/SZP.261-18/21 Dostawa odczynników do sekwencjonowania następnej generacji w ramach wdrożeń zaplanowanych w projekcie „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-17/21 „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń”

A/ZP/SZP.261-11/21- „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ”

A/ZP/SZP.261-15/21 Dostawa testów do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2

A/ZP/SZP.261-13/21 Myjnia automatyczna 2-stanowiskowa do endoskopów

A/ZP/SZP.261-10/21 Zestawy implantów do stabilizacji deformacji kręgosłupa

A/ZP/SZP.261-9/21 Dostawa produktu leczniczego Mekinist (Trametynib) na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-6/21 Drobny sprzęt laboratoryjny na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-7/21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-3/21 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedica

A/ZP/SZP.261-01/02/21 Dostawa jednokanałowej głowicy dozującej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” - w ramach zapytania ofertowego

A/ZP/SZP.261-1/21 Wirówka na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" oraz cieplarka

A/ZP/SZP.261-2/21 Dostawa sprzętu komputerowego

A/ZP/SZP.261-111/20 Dostawa "Artykułów biurowych"- zapytanie o cenę

A/ZP/SZP.261-123/20 Dostawa "osobistych pomp insulinowych"

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons