Projekty

Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży
Projekt realizowany w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/INST/85112/6230/106/639 na udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”
Dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia w łącznej maksymalnej wysokości 1 421 900 zł
Planowany koszt realizacji zadania 4 677 840 zł

W ramach projektu zrealizowany został pełny remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, Klinika została w pełni wyposażona w potrzebny sprzęt medyczny oraz meble.

Grupą docelową projektu są pacjenci i personel Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD.

Klinika została dostosowana do obowiązujących standardów. Remont znacznie poprawił warunki pracy naszym pracownikom oraz komfort hospitalizacji pacjentom Kliniki.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons