Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

Zapisy do kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Historia kliniki

Neurologia dziecięca została wyodrębniona jako oddzielna specjalność medyczna dopiero w 1959 r. Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży w Instytucie powstała jako pierwsza w Polsce w 1961r. Przedmiotem jej działalności stało się wiele problemów kluczowych dla neurologii dziecięcej: 

 • opracowano metody badania neurologicznego niemowląt i noworodków wraz z kryteriami wczesnego rozpoznawania zaburzeń neurorozwojowych;
 • specjalizacja w leczeniu padaczki - najczęstszej choroba neurologiczna u dzieci;
 • dydaktyką objęto szkolenie całej kadry neurologów dziecięcych w Polsce;
 • opracowano pierwszy w Polsce podręcznik neurologii dziecięcej;  powstała pierwsza w Polsce pracownia EEG (elektroencefalografii) dla dzieci 1951r. – postawy polskiej elektroencefalografii;
 • wydano pierwszy i jedyny w Polsce podręcznik pt.”Elektroencefalografia kliniczna dziecięca”;
 • opracowano wytyczne „Unifikacja techniki, metodyki i opisu badań EEG w Polsce” dla wszystkich pracowni EEG w Polsce;
 • przeprowadzane są unikalne w skali kraju badania polifizjograficzne noworodków i określanie wzorcowych parametrów oraz wytyczne stopnia uszkodzenia OUN u noworodków z grupy ryzyka;
 • prowadzone są unikalne w skali kraju badania tremorograficzne celem różnicowania drżeń fizjologicznych i patologicznych we wczesnym okresie życia.

Zespół kliniki

Strona w przygotowaniu – aktualizacja wkrótce

Działalność Kliniki

 • Prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, zwłaszcza lekoopornej, stanów napadowych niepadaczkowych, chorób zwyrodnieniowych OUN, bólów głowy oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci;
 • Badania genetyczne uogólnionych padaczek idiopatycznych. Celem tych badań jest stworzenie zasad kompleksowej diagnostyki, leczenia, a także poradnictwa genetycznego w padaczkach uwarunkowanych genetycznie;
 • Prowadzona jest także działalność naukowa, w tym realizacja grantów naukowych

Struktura kliniki

 • Oddział Neurologiczny dla Dzieci
 • Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
szczepanik-elzbieta Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szczepanik
22 32 77 130
klinika.neurologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro III
przywala-marzena Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Przywała
22 32 77 153