Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia

Struktura kliniki

Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych

Tryb przyjmowania pacjentów do oddziału

Kwalifikacja pacjentów do przyjęcia do Oddziału odbywa się na podstawie wcześniej dostarczonej dokumentacji (osobiście lub przysłane listownie: oryginał skierowania, epikryza napisana przez lekarza kierującego zawierająca opis problemu pacjenta, wykonane dotychczas badania i konsultacje, hospitalizacje, zastosowane leczenie, opieka poradni specjalistycznych). (wzór epikryzy). Prosimy o podanie danych pacjenta z numerem pesel, dokładnym miejscem zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego.

Po otrzymaniu dokumentacji medycznej rozpatrujemy je i ustalamy termin wizyty.

O wyznaczonym terminie przyjęcia zawiadamiamy rodziców dziecka telefonicznie.

W dniu wizyty w Oddziale należy zgłosić się ok. godz. 8.30 do Izby Przyjęć , gdzie zostanie zarejestrowane , a następnie skierowane do Oddziału.

W czasie każdego przyjęcia dziecko musi być z opiekunem prawnym, nawet jeżeli skończyło 16 lat.

Konieczne dokumenty przy przyjęciu:

  • skierowanie do Oddziału
  • książeczka zdrowia dziecka
  • pesel dziecka
  • dowód osobisty rodzica/opiekuna ( w przypadku opiekunów prawnych – decyzja sądu
  • dokumentacja medyczna ( wyniki dotychczasowych badań, karty wypisowe z dotychczasowych pobytów w szpitalu), jeżeli takie pacjent posiada.

Pobyt w Oddziale trwa do godz. 13.00-14.00.

NIE ZAPEWNIAMY POSIŁKÓW.

Dziecko przez cały okres pobytu w Oddziale pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

karney-alicja Kierownik
dr n. med. Alicja Karney
22 32 77 374
klinika.jednegodnia@imid.med.pl
Budynek Główny, parter przy nowej Pediatrycznej Izbie Przyjęć
kowalewska-kantecka-barbara Konsultant
Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka
22 32 77 104
szymanska-teresa Pielęgniarka
Teresa Szymańska
22 32 77 450
Budynek Główny, parter przy nowej Pediatrycznej Izbie Przyjęć