Badania przesiewowe

Podstawową działalnością Zakładu Badań Przesiewowych są badania przesiewowe noworodków. Zakład jest wykonawcą i koordynatorem badań wykonywanych w 8 ośrodkach dla całej Polski. W Pracowni wykonuje się badanie przesiewowe dla blisko 100.000 noworodków (26% populacji). Zakład wykonuje znaczne spektrum badań z zakresu chemii klinicznej obejmujące ponad 60 parametrów, w tym oznaczanie poziomu ponad 30 hormonów, oznaczanie stężenia witamin, markerów nowotworowych i markerów obrotu kostnego, oraz szereg oznaczeń do diagnostyki chorób rzadkich, takich jak galaktozemia, fenyloketonuria, zaburzenia beta oksydacji, kwasice organiczne i aminoacidurie i inne.

Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu badań przesiewowych, diagnostyki rzadkich wad metabolizmu, biochemii obrotu kostnego i niektórych parametrów biochemicznych u kobiet w ciąży, w tym analizę wpływu palenia tytoniu. Ponadto w ramach programu Eliminacji Niedoborów Jodu, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, prowadzone jest monitorowanie suplementacji jodowej kobiet w ciąży i niedoboru jodu u noworodków.

Zakład nie wykonuje badań komercyjnych.

oltarzewski-mariusz Kierownik
dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski
22 32 77 161
przesiew@przesiew.imid.med.pl
Budynek Główny, piętro II