Zakład Immunologii Klinicznej

Działalność Zakładu

Działalność naukowa Zakładu jest ściśle powiązana z działalnością kliniczną i obejmuje zagadnienia:

  • choroby alergicznej pod jej różnymi postaciami (atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, sezonowy alergiczny nieżyt nosa i zapalenie spojówek, nawracające stany zapalne dróg oddechowych i uszu) ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej i wczesnej diagnostyki alergii pokarmowej;
  • wrodzonych i nabytych niedoborów odporności u dzieci.

Struktura Zakładu

Pracownia Odporności Komórkowej i Humoralnej

W Pracowni Odporności Komórkowej i Humoralnej wykonywane są testy dla oceny swoistego uczulenia limfocytów na antygeny mleka krowiego i mąki metodą transformacji blastycznej (pracownia wykonuje wymienione testy jako jedyna w kraju) oraz testy reaktywności limfocytów pod wpływem PHA i innych mitogenów, testy rozetowe limfocytów, testy badające funkcję komórek fagocytujacych (endocytozy, testy NBT, chemiluminescencji). Oceniana jest eozynofilia błony śluzowej jam nosa. Oznaczane są stężenia podstawowych klas immunoglobulin (G, A, M), przeciwciała przeciwko paciorkowcom β-hemolizującym (ASO), całkowite stężenie IgE oraz swoiste przeciwciała tej klasy (reaginy) dla poszczególnych alergenów wziewnych i pokarmowych, swoiste przeciwciała przeciwko Toxoplasma gondii, wirusowi różyczki, cytomegalii.

Pracownia Cytometrii

W Pracownii Cytometrii wykonywana jest fenotypizacja subpopulacji immunokompetentnych komórek krwi obwodowej oraz badania molekularne nad nowymi metodami wczesnej diagnostyki alergii pokarmowej.

golebiewska-wawrzyniak-maria Kierownik
dr n. med. Maria Gołębiowska-Wawrzyniak
22 32 77 158
22 32 77 250
zaklad.immunologii@imid.med.pl
Budynek Główny, parter

 

 BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna