Zakład Usprawniania Leczniczego

Rehabilitacja

Historia Zakładu

Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Po remoncie Instytutu nowa siedziba ZUL została przystosowana również do opieki nad osobami dorosłymi. Powstały Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażone w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny. 

Zespół Zakładu

 

stankiewicz-joanna Kierownik
dr kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1
dr kul. fiz. Teresa Orlik (specjalista fizjoterapii) - Kierownik,
Grażyno Hućko - Sekretariat, tel. 22 32 77 489, grazyna.hucko@imid.med.pl
dr kul. fiz. Lesław Kluba - z-ca Kierownika,
Lek. spec. reh. Katarzyna Bilska,
mgr Małgorzata Barcikowska,
mgr Ewa Bartnik,
mgr Elżbieta Gałczyńska,
mgr Agnieszka Hancyk,
mgr Magda Kalinowska,
mgr Jan Marczyński,
mgr Anna Pawełczak,
mgr Ewa Saks,
mgr Anna Wyka-Wojeńska (specjalista fizjoterapii),
tech. Agata Bernacka,
st.tech. Monika Kowalewska-Bajor,
st.tech. Wioletta Palczewska,
mgr Justyna Cieślińska - psycholog tel. 22 32 77 396.

Działalność Zakładu

Zakład prowadzi długofalowe, specjalistyczne programy rehabilitacyjne m.in.:

 • wczesnego usprawniania dzieci ryzyka,
 • usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami neurologicznymi,
 • usprawnianie dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym.
 • zastosowanie różnych testów czynnościowych oceniających wydolność fizyczną oraz funkcję układu oddechowego w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Struktura Zakładu

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

W Pracowni Diagnostyki Czynnościowej w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonywane są badania w zakresie diagnostyki układu oddechowego.

W skład badań wchodzą:

 • spirometria,
 • test na odwracalność obturacji oskrzeli.
Zapisy:

 

22 32 77 390

Godziny zapisów: pn.-pt. 8.30 - 13.30
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab.45
stankiewicz-joanna

Dr n. kult. fiz. Lesław Kluba

Zastępca Kierownika

Zakład Usprawniania Leczniczego

Budynek A, piętro -1

 

Pracownia Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonuje się:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • elektroterapię:
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy Trauberta,
  • prąd galwaniczny,
  • prądy interferencyjne,
  • elektrostymulacje,
 • terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • światłolecznictwo:
  • podczerwień;
  • nadfiolet;
  • lampa bioptron.
 • masaż wibracyjny aquavibronem,
 • zabiegi inhalacyjne zatok,
 • krioterapia miejscowa,
 • fala uderzeniowa,
 • kinesio taping.

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia mięśni dna miednicy,
 • specjalistyczne metody terapeutyczne,
 • indywidualna praca z pacjentem.

W pracowni fizjoterapii przyjmujemy również chorych dorosłych. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

Zapisy:

 

22 32 77 488  (tylko w przypadku skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne).

Godziny zapisów: pn. – pt. 8.30-14.00
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 48
stankiewicz-joanna Kierownik
dr kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów, którzy ukończyli kursy z metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej (SI). Fizjoterapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 0-7 lat. Obligatoryjnie wszystkie dzieci są konsultowane przez lekarza specjalistę w Ośrodku. Dla pacjentów i rodziców zapewniona jest opieka psychologa i pedagoga.

Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 051

 

Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 46

 

Kierownik
dr n kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl
Budynek Lipsk, I piętro

Cennik

Cennik

ZAKŁAD USPRANIANIA LECZNICZEGO
L.p. Usługa CENA
1 Konsultacja fizjoterapeutyczna 100 zł
2 Elektroterapia (DD, TENS, Traubert, interferencje) 20 zł
3 Jonoforeza bez ceny leku 25 zł
4 Jonoforeza z ceną leku 30 zł
5 Elektrostymulacje 25 zł
6 Pole magnetyczne małej częstotliwości (magnetronik) 20 zł
7 Laser 20 zł
8 Aquawibron 20 zł
9 Bioptron 20 zł
10 Ultradźwięki 20 zł
11 Fonoforeza bez ceny leku 25 zł
12 Fonoforeza z ceną leku 30 zł
13 Sollux z lampą kwarcową 15 zł
14 Krioterapia miejscowa 15 zł
15 Fala uderzeniowa 50 zł
16 Inhalacja zatok szczękowych 30 zł
17 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)bez ceny plastra 20 zł
18 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)z ceną plastra 25 zł
19 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)bez ceny plastra 40 zł
20 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)z ceną plastra 50 zł
21 Ćwiczenia indywidualne wysokospecjalistyczne (30’) 50 zł
22 Ćwiczenia z przyrządami (15’) 15 zł
23 Ćwiczenia pozostałe (30’) 20 zł
24 Spirometria 50 zł
25 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') - pojedyńcza sesja 50 zł
26 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') -pakiet 5 sesji treningowych 225 zł
27 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') -pakiet 10 sesji treningowych 400 zł
28 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr1 (sala duża)* 100 zł
29 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr2 (sala mała)* 50 zł

* kwota netto za godzinę zegarową wynajmu, Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej wynajmu sal

 BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna