Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Działalność Zakładu

Działalnośc naukowa

  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej z zakresu ginekologii oraz opracowania współczynników oceny opieki nad kobietą ciężarną, przebiegiem porodu i opieki po porodzie w szczególności zapobiegania zachorowalności i umieralności matek.
  • Promocja polityki i strategii zdrowia prokreacyjnego.
  • Współpraca z instytucjami zajmującymi się zdrowiem prokreacyjnym.
  • Udział i prowadzenie szkoleń podyplomowych organizowanych zarówno w Instytucie jak i poza nim oraz udział w kursach, sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
  • Inicjowanie i realizacja projektów badawczych. ocen, ekspertyz
  • Współpraca z Klinikami, Oddziałami i Polikliniką.

Struktura Zakładu

Pracownia Analiz Zdrowia Prokreacyjnego
troszynski-michal Kierownik Pracowni Analiz
Zdrowia Prokreacyjnego
prof. zw. dr hab. med. Michał Troszyński
22 32 77 031
michal.troszynski@imid.med.pl
jakimiuk-artur Kierownik
Prof. zw. dr hab. Artur Jakimiuk
22 32 77 044
klinika.poloznictwa@imid.med.pl
Budynek B