Konsultant krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej

Krajowy konsultant w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej

Dr hab.n.med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMiD

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://pediatriametaboliczna.pl/