Niezbędne dokumenty

 

Planując wizytę w naszej poradni prosimy o zabranie wszystkich niezbędnych dokumentów:

 • skierowania (w niektórych poradniach niewymagane), skierowanie na badanie prenatalne,
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań.

Informacje dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (inf. NFZ).

Zgodnie z art 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finasowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2008 Nr 164 poz 1027 ze zm)

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na grużlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla uprawnionego żołnierz lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której sugestie i uwagi posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom obsługi i udzielanych w naszej placówce świadczeń medycznych.

Będą cenną wskazówką, które obszary działalności poradni IMiD powinny ulec poprawie.

Dziękuję – Zuzanna Rohn Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych

Pozdrawiam.

Zuzanna Rohn
Pełnomocnik Dyrektora ds Wdrożenia EDM i Obsługi Pacjenta
Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych

Link do ankiety

https://goo.gl/forms/I3fQLlBFY5DuVr4K3

Dziękuję – Zuzanna Rohn 

Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych