Jak zostać pacjentem Instytutu?

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką publicznej ochrony zdrowia – świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W większości naszych poradni niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. lekarzem, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jak i lekarza prywatnego.

Szanowni Państwo,

Informujemy Pacjentów, że w Instytucie Matki i Dziecka nie ma nocnej pomocy lekarskiej /NLP/ i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego /SOR/, nie ma również lekarza zajmującego się wyłącznie pacjentami izby przyjęć.