Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

Historia kliniki

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka została zorganizowana w 1953 r. przez Prof. Wandę Poradowską przy współpracy z Dyr. Instytutu Franciszkiem Groerem. Od początku istnienia Klinika prowadziła działalność usługowo-leczniczą, konsultacyjną, naukową oraz szkolenia podyplomowe. Już w pierwszych latach działalności powstało wiele zespołów zajmujących się leczeniem oparzeń, torakochirurgią (dr Reszke), urologią (dr Szymkiewicz), neurochirurgią (dr Dąbrowski), chirurgią plastyczną (dr Jaworski), urazami (dr Lenkiewicz, dr Łodziński), wadami rozwojowymi. Jednocześnie jednym z głównych zadań Kliniki była organizacja chirurgii dziecięcej w Polsce. W ramach nadzoru specjalistycznego opracowano zasady funkcjonowania nadzoru wojewódzkiego i wprowadzono go do praktyki. Wyszkolono również kadrę chirurgów dziecięcych.

 1. W 1953 r. Prof. Poradowska jako pierwsza w Polsce wprowadziła metodę leczenia rozszczepów wargi i podniebienia stosowaną przez wiele lat w całym kraju.
 2. 2. W 1956 r. po raz pierwszy w kraju prof. Poradowska w asyście prof. Łodzińskiego wykonała z powodzeniem operację wrodzonego zarośnięcia przełyku. Od tego czasu, w Klinice priorytetem stała się  chirurgia noworodka urodzonego z wadami bezpośrednio zagrażającymi życiu. Zasady leczenia wad wrodzonych OUN, przewodu pokarmowego, układu moczowego zostały przyjęte przez wiele klinik chirurgii dziecięcej w Polsce.
 3. Od 1962 r. w Klinice wykonywano operacje wodogłowia z użyciem różnego typu układów zastawkowych.
 4. W latach 1970-1974 w ramach współpracy polsko-amerykańskiej opracowano zasady leczenia chirurgicznego noworodków z przepukliną oponowo-rdzeniową.
 5. W 1972 r. został wydany w jęz. angielskim podręcznik dotyczący chirurgicznych schorzeń płuc u dzieci opracowany przez prof. Poradowską, prof. Kubicza i dr Reszke.
 6. Należy także podkreślić, że prof. Poradowska przy współpracy z prof. Rondio stworzyli w Instytucie pierwszy w Polsce oddział anestezjologii dla dzieci, co zainicjowało szkołę anestezjologii dziecięcej w całej Polsce. W chwili obecnej działalność Kliniki Chirurgii Instytutu koncentruje swoją działalność leczniczą na dwóch podstawowych działach:
  • Chirurgii noworodka z wadami wrodzonymi wymagającymi interwencji chirurgicznej bezpośrednio po urodzeniu, chirurgii wcześniaków urodzonych z masą ciała urodzonych poniżej 1000 g, leczeniu wad wrodzonych w okresie niemowlęcym oraz u dzieci w wieku rozwojowym. Klinika leczy rocznie od 80 do 100 noworodków wymagających leczenia operacyjnego, najmniejsi wyleczeni pacjenci urodzili się z masą ciała poniżej 600 g. Poza tym rocznie w Klinice jest leczonych ponad 1000 pacjentów z wadami wymagającymi leczenia chirurgicznego w wieku późniejszym.
  • Chirurgii wad rozwojowych twarzoczaszki: rozszczepów wargi i podniebienia, rozszczepów twarzy, wad budowy twarzy i mózgoczaszki u dzieci w okresie od okresu niemowlęcego do pełnoletniości. Rocznie wykonywanych jest ponad 800 takich operacji przy udziale chirurgów dziecięcych, chirurgów szczękowych, neurochirurgów. Pacjenci z wadami twarzoczaszki są objęci także kompleksową opieką innych specjalistów zatrudnionych w Instytucie: ortodontów, logopedów, foniatrów, laryngologów i psychologów.

Zespół kliniki

Specjaliści II stopnia z chirurgii dziecięcej:

Dr n. med. Włodzimierz Piwowar
Dr. n. med. Andrzej Kowal
Lek. Maria Boczar
Lek. Zbigniew Surowiec - zastępca Kierownika Kliniki ds. leczenia wad twarzoczaszki
Lek. Orest Szczygielski
Lek. Klaudia Żak
Lek .Dariusz Mydlak
Lek. Barbara Offert

W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej:

Lek. Łukasz Wieprzowski
Lek. Diyaa A.M. Alhashlamoun

Psycholog Kliniczny:

mgr Justyna Szczygłowska

Specjaliści z chirurgii szczękowo-twarzowej:

Dr n. med. Andrzej Brudnicki - adiunkt

Lek. Ireneusz Damek - starszy asystent

Lek. Krzysztof Samborski - starszy asystent

Konsultanci Kliniki:

Dr n. med. Sławomir Barszcz – neurochirurg dziecięcy

Działalność Kliniki

Zespół Kliniki tworzą chirurdzy dziecięcy i chirurdzy szczękowi. Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży swoją działalność leczniczą i naukowo-badawczą koncentruje na trzech grupach zagadnień:

 • ogólnej chirurgii dziecięcej i chirurgii noworodka;
 • kompleksowym leczeniu wad twarzoczaszki i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki;
 • leczeniu wad zewnętrznych narządów moczowo-płciowych.

Priorytetową działalnością Kliniki w zakresie ogólnej chirurgii dziecięcej i chirurgii noworodka jest leczenie wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych wymagających operacji bezpośrednio po urodzeniu, w okresie niemowlęcym lub wieku wczesnodziecięcym.

Klinika opracowała standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego między innymi w wadach wrodzonych przewodu pokarmowego, powłok, ośrodkowego układu nerwowego. Wypracowane standardy w zakresie chirurgii noworodka obejmują także postępowanie w przypadku prenatalnego rozpoznawania wad wrodzonych (współpraca z Kliniką Ginekologii i Położnictwa w ramach interdyscyplinarnego zespołu ds. leczenia wad płodu i noworodka).
We współpracy z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka wypracowano metody postępowania w patologiach chirurgicznych charakterystycznych dla noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała < 1000g.

Priorytetem Kliniki jest także kompleksowe leczenie wad wrodzonych twarzoczaszki m.in.: rozszczepów wargi i podniebienia, szczelin twarzy, zaburzeń rozwojowych pokrywy kostnej czaszki. Wielospecjalistyczny zespół lekarzy prowadzi leczenie pacjentów od wieku wczesno niemowlęcego aż do pełnoletniości.
Unikalnym osiągnięciem Kliniki jest opracowanie metody jednoetapowego leczenia rozszczepów wargi i podniebienia, jak również nowatorskiej metody leczenia sekwencji Pierre Robina wg własnego schematu postępowania pediatryczno-chirurgicznego.

Kolejną ważną działalnością jest leczenie chirurgiczne olbrzymich znamion barwnikowych  i naczyniaków, jak również przy współpracy z klinikami onkologicznymi usuwanie nowotworów zlokalizowanych w obrębie twarzoczaszki. Klinika specjalizuje się także w leczeniu wad zewnętrznych moczowo-płciowych, m.in. spodziectwa.

sawicka-ewa Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Sawicka
22 32 77 386
klinika.chirurgii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I
bartosiak-hanna Pielęgniarka Oddziałowa
Hanna Bartosiak
22 32 77 123