Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu

Kontakt dla pacjentek
Telefon: 22 32 770 50
E-mail:  
Informacje Dodatkowe: Pierwsza konsultacja odbywa się w Poradni Onkologicznej – środy godz. 12-14 po uzgodnieniu wizyty przez rejestrację. Prosimy o zabranie całej dokumentacji dotyczącej choroby a szczególnie wyniki badania histopatologicznego, wyniki badań obrazowych oraz poziomu hCG w surowicy (gonadotropiny kosmówkowej) jeśli było wykonywane.
Kontakt dla lekarzy
Konsultacje telefoniczne: 22 3277 435
e-mail: trofoblast@imid.med.pl – prosimy o zawarcie całej historii choroby pacjentki
Informacje Dodatkowe: Odpowiedź na konsultację drogą mailową powinni Państwo uzyskać w ciągu 2-3 dni roboczych

Ciążowa choroba trofoblastyczna (GTD, ang. gestational trophoblastic disease)

pobejmuje szeroki zakres chorób oznaczających rozrost komórek trofoblastu, wśród których są zmiany niezłośliwe:

   • zaśniad groniasty częściowy,
   • zaśniad groniasty całkowity

oraz złośliwe:

  • zaśniad inwazyjny,
  • rak kosmówki,
  • guz miejsca łożyskowego,
  • nabłonkowy guz trofoblastu

Dokładna częstość występowania GTD w Polsce jest nieznana z powodu braku rejestru wszystkich przypadków, niemniej jednak nawet w ośrodkach onkologicznych wydaje się nie przekraczać liczby 5 pacjentek/rok/ośrodek. Rzadkość tej choroby i związane z tym mniejsze doświadczenie są czynnikami ryzyka niepowodzenia leczenia GTD, która jest chorobą potecjalnie wyleczalną. Mimo to, w latach 2004-2013 odnotowano w Polsce (wg Krajowego Rejestru Nowotworów) 8 zgonów z powodu raka kosmówki.

Misją Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu jest zapewnienie jak najlepszej opieki nad pacjentkami z ciążową chorobą trofoblastyczną.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentek z ciążową chorobą trofoblastyczną co obejmuje zakres rozpoznań:

  • Zaśniad groniasty
  • Rak kosmówki
  • Guz miejsca łożyskowego
  • Nabłonkowy guz trofoblastu

W skład zespołu specjalistów w Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu wchodzą: ginekolog-onkolog, onkolog kliniczny, radiolog, patomorfolog oraz genetyk.

Decyzja odnośnie postępowania omawiana jest wstępnie w zespole klinicznym ginekolog/onkolog kliniczny oraz po rozszerzeniu diagnostyki ponownie w szerszym zespole. Po zakończonym leczeniu pacjentki zgłaszają się na wizyty kontrolne przez okres 1 roku.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu prowadzi rejestr wszystkich leczonych pacjentek.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu zapewnia konsultacje pacjentek dla ośrodków ginekologicznych i onkologicznych drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

Kontakt dla pacjentek
Telefon: 22 32 770 50
E-mail:  
Informacje Dodatkowe: Pierwsza konsultacja odbywa się w Poradni Onkologicznej – środy godz. 12-14 po uzgodnieniu wizyty przez rejestrację. Prosimy o zabranie całej dokumentacji dotyczącej choroby a szczególnie wyniki badania histopatologicznego, wyniki badań obrazowych oraz poziomu hCG w surowicy (gonadotropiny kosmówkowej) jeśli było wykonywane.
Kontakt dla lekarzy
Konsultacje telefoniczne: 22 3277 435
e-mail: trofoblast@imid.med.pl – prosimy o zawarcie całej historii choroby pacjentki
Informacje Dodatkowe: Odpowiedź na konsultację drogą mailową powinni Państwo uzyskać w ciągu 2-3 dni roboczych

Ciążowa choroba trofoblastyczna (GTD, ang. gestational trophoblastic disease)

pobejmuje szeroki zakres chorób oznaczających rozrost komórek trofoblastu, wśród których są zmiany niezłośliwe:

   • zaśniad groniasty częściowy,
   • zaśniad groniasty całkowity

oraz złośliwe:

  • zaśniad inwazyjny,
  • rak kosmówki,
  • guz miejsca łożyskowego,
  • nabłonkowy guz trofoblastu

Dokładna częstość występowania GTD w Polsce jest nieznana z powodu braku rejestru wszystkich przypadków, niemniej jednak nawet w ośrodkach onkologicznych wydaje się nie przekraczać liczby 5 pacjentek/rok/ośrodek. Rzadkość tej choroby i związane z tym mniejsze doświadczenie są czynnikami ryzyka niepowodzenia leczenia GTD, która jest chorobą potecjalnie wyleczalną. Mimo to, w latach 2004-2013 odnotowano w Polsce (wg Krajowego Rejestru Nowotworów) 8 zgonów z powodu raka kosmówki.

Misją Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu jest zapewnienie jak najlepszej opieki nad pacjentkami z ciążową chorobą trofoblastyczną.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentek z ciążową chorobą trofoblastyczną co obejmuje zakres rozpoznań:

  • Zaśniad groniasty
  • Rak kosmówki
  • Guz miejsca łożyskowego
  • Nabłonkowy guz trofoblastu

W skład zespołu specjalistów w Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu wchodzą: ginekolog-onkolog, onkolog kliniczny, radiolog, patomorfolog oraz genetyk.

Decyzja odnośnie postępowania omawiana jest wstępnie w zespole klinicznym ginekolog/onkolog kliniczny oraz po rozszerzeniu diagnostyki ponownie w szerszym zespole. Po zakończonym leczeniu pacjentki zgłaszają się na wizyty kontrolne przez okres 1 roku.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu prowadzi rejestr wszystkich leczonych pacjentek.

Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu zapewnia konsultacje pacjentek dla ośrodków ginekologicznych i onkologicznych drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.