Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

W Poradni Ginekologii Onkologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka przy podejrzeniu nowotworów narządu rodnego kobiet, ocena zaawansowania po rozpoznaniu nowotworu oraz kontrole po zakończeniu leczenia.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce i konsultacji zespołowej (konsylium) są kwalifikowane do odpowiedniego leczenia: operacyjnego, chemioterapią lub radioterapią.

Pacjentki, które wymagają leczenia operacyjnego i/lub chemioterapią są hospitalizowane na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Przeniesienie Kliniki w grudniu 2017r. do budynku B i otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego zwiększyło możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów operacyjnych, głównie za pomocą małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Operacje, które oferujemy naszym pacjentkom to:

* laparoskopowe (lub drogą brzuszną) wycięcie macicy z powodu raka trzonu macicy i raka szyjki macicy

* laparoskopowe (lub droga brzuszną) usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych

* operacje cytoredukcyjne z powodu zaawansowanego raka jajnika (resekcje wielonarządowe)

* laparoskopowe operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie endoskopowych technik diagnostyki i leczenia operacyjnego, głównie nowatorskiej procedury detekcji węzła wartowniczego za pomocą zieleni indocyjaninowej (ICG).

 

Ryc.1. Technika detekcji węzła wartowniczego przy pomocy zieleni indocyjaninowej. Ok. 15 min po podaniu barwnika do szyjki macicy, możliwe jest jego uwidocznienie w świetle bliskiej podczerwieni w tzw. węźle wartowniczym. Tak precyzyjne uwidocznienie węzła wartowniczego pozwala na ograniczenie zakresu operacji i spełnia kryteria chirurgii o minimalnej inwazyjności, sterowanej obrazem (ang. minimal invasive image-guided surgery) Po stronie lewej węzeł chłonny naczyń biodrowych widoczny w świetle widzialnym, po prawej widoczna fluorescencja w obrębie węzła chłonnego w świetle bliskiej podczerwieni.

Z Poradnią Ginekologii Onkologicznej ściśle współpracuje Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu (CLCT), gdzie diagnozowane i leczone są pacjentki z takimi chorobami jak: zaśniad groniasty, przetrwała choroba trofoblastyczna, rak kosmówki oraz guz miejsca łożyskowego. Więcej o CLCT można znaleźć tutaj.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej pracuje w ramach Poradni Onkologicznej w budynku A, gabinet nr 136, 137

Zapisy do Poradni Ginekologii Onkologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

Zespół Poradni:

dr n. med. Grzegorz Szewczyk – ginekolog onkolog

lek. Magdalena Miedzińska – onkolog kliniczny

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

W Poradni Ginekologii Onkologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka przy podejrzeniu nowotworów narządu rodnego kobiet, ocena zaawansowania po rozpoznaniu nowotworu oraz kontrole po zakończeniu leczenia.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce i konsultacji zespołowej (konsylium) są kwalifikowane do odpowiedniego leczenia: operacyjnego, chemioterapią lub radioterapią.

Pacjentki, które wymagają leczenia operacyjnego i/lub chemioterapią są hospitalizowane na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Przeniesienie Kliniki w grudniu 2017r. do budynku B i otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego zwiększyło możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów operacyjnych, głównie za pomocą małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Operacje, które oferujemy naszym pacjentkom to:

* laparoskopowe (lub drogą brzuszną) wycięcie macicy z powodu raka trzonu macicy i raka szyjki macicy

* laparoskopowe (lub droga brzuszną) usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych

* operacje cytoredukcyjne z powodu zaawansowanego raka jajnika (resekcje wielonarządowe)

* laparoskopowe operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie endoskopowych technik diagnostyki i leczenia operacyjnego, głównie nowatorskiej procedury detekcji węzła wartowniczego za pomocą zieleni indocyjaninowej (ICG).

Ryc.1. Technika detekcji węzła wartowniczego przy pomocy zieleni indocyjaninowej. Ok. 15 min po podaniu barwnika do szyjki macicy, możliwe jest jego uwidocznienie w świetle bliskiej podczerwieni w tzw. węźle wartowniczym. Tak precyzyjne uwidocznienie węzła wartowniczego pozwala na ograniczenie zakresu operacji i spełnia kryteria chirurgii o minimalnej inwazyjności, sterowanej obrazem (ang. minimal invasive image-guided surgery) Po stronie lewej węzeł chłonny naczyń biodrowych widoczny w świetle widzialnym, po prawej widoczna fluorescencja w obrębie węzła chłonnego w świetle bliskiej podczerwieni.

Z Poradnią Ginekologii Onkologicznej ściśle współpracuje Centrum Leczenia Chorób Trofoblastu (CLCT), gdzie diagnozowane i leczone są pacjentki z takimi chorobami jak: zaśniad groniasty, przetrwała choroba trofoblastyczna, rak kosmówki oraz guz miejsca łożyskowego. Więcej o CLCT można znaleźć tutaj.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej pracuje w ramach Poradni Onkologicznej w budynku A, gabinet nr 136, 137

Zapisy do Poradni Ginekologii Onkologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

Zespół Poradni:

dr n. med. Grzegorz Szewczyk – ginekolog onkolog

lek. Magdalena Miedzińska – onkolog kliniczny

 BIPCertyfikat ISOCertyfikat ISOCertyfikat ISO

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologiczna