Programy lekowe

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką  koordynująca programy lekowe:

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

 

Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego ( aHUS )

Załączniki:

- wniosek kwalifikacyjny

- karta monitorowania leczenia

 

Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii ( PNH )

 

Dane kontaktowe do jednostki koordynującej programy lekowe:

dr n. med. Magdalena Wysocka
Zastępca Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów Medycznych
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: 22-32-77-515
e-mail: dyrektor.kontraktowania@imid.med.pl