ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Перед записом на прийом

Перевірте, яка допомога вам потрібна

Введіть свої симптоми, дайте відповіді на кілька запитань і перевірте:

  • Що можуть означати ваші симптоми?
  • Чи варто звертатися до лікаря?
  • Який фахівець вам найкраще допоможе?

ПЕРЕВІРТЕ СИМПТОМИ

Пані та Панове,

  Відповідно до ст. 13 розділ 1 і розд 2 та ст. 14 розд. 1 і розд. 2 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб, щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46  EC(далі: RODO), інформуємо що:

 

1. Адміністратором ваших персональних даних є Інститут Матері і Дитини який знаходиться за адресою: вул. Каспшака (ul. Kasprzaka) 17А, 01-211, Варшава, внесений до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності Держаного Судового Реєстру,що ведеться районим судом міста столичного Варшава, під номером KRS  0000133822, NIP 5212925596, REGON 006472651, (далі -  „Інститут”), який представляє   Директор Інституту.

 

2. Адміністратор призначив Інспектора з Охорони Даних, який буде здійснювати  контроль за дотриманням положень щодо захисту персональних даних. Контактні дані Інспектора:    e-mail iod@imid.med.pl, тел. 22 32 77 394.

 

3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою здійснення Адміністратором медичної діяльності, зокрема для надання медичних послуг та ведення передбаченої законодавством медичної документації.

 

4. Ваші персональні дані були отримані безпосередньо від вас або були отримані від інших медичних закладів у зв'язку з наданням або наміром надавати медичні послуги в Інституті.

 

5. Правовими засадами для обробки персональних даних Адміністратором є:

а.    необхідний для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта даних або іншої фізичної особи, коли суб'єкт даних фізично або юридично не може дати згоду - відповідно до  ст. 6 розд. 1d), та ст. 9 розд. 2 c) RODO;

б. виконання юридичних обов'язків, покладених на Адміністратора, зокрема перевірка/ідентифікація перед наданням послуги/медичної допомоги - відповідно до ст. 6 розд. 1c) RODO, у зв'язку з положеннями Закону від 15 квітня 2011 року про медичну діяльність та положеннями Закону від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та омбудсмена з прав пацієнтів, а також положеннями Регламенту Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 25 лютого 2016 року про види, обсяг і приклади, а також спосіб оформлення медичної документації в медичних установах, утворених міністром внутрішніх справ;

в.     виконання обов'язків та здійснення Адміністратором спеціальних прав щодо суб'єкта даних у сфері трудового права, соціального забезпечення та соціального захисту - ст. 9 розд. 2 b) RODO, у зв'язку зі ст. 32 і 33 Закону від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров'я та ст. 54-55а та 60а Закону від 25 червня 1999 року про грошові виплати соціального страхування на випадок хвороби та по вагітності та пологах та ст. 6, 11 і 12 Закону від 27 червня 1997 року про службу медицини праці;

г.     виконання обов'язку щодо надання профілактичної допомоги або медицини праці з метою оцінки працездатності працівника, медичної діагностики, надання медичної допомоги, лікування, соціального забезпечення, управління системами та послугами охорони здоров'я - відповідно до ст. 9 розд. 2 h) RODO;

д.проведення епідеміологічної верифікації та організації та реалізації процесу вакцинації проти захворювання, спричиненого інфекцією вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19) в умовах епідемії COVID-19 у Польщі - відповідно до ст. 9 розд. 2 i) RODO – обробка необхідна з причин, пов’язаних із суспільними інтересами у сфері охорони здоров’я;

е.    здійснення архівних цілей, у суспільних інтересах, наукових чи історичних досліджень чи статистичних цілей відповідно до ст. 89 розд. 1, ст. 9 розд. 2 j), ст. 9 розд. 3 RODO та ст. 9 розд. 1 a) якщо участь у дослідженні вимагає інформованої згоди;

є.    проведення клінічних випробувань після того, як Пацієнт, його законний представник або законний опікун висловлять свою інформовану згоду на участь у дослідженні - відповідно до ст. 9 розд. 1 а);

ж.     виконання обов'язку вести бухгалтерський облік та податкових зобов'язань - відповідно до ст. 6 розд. 1c) RODO у зв'язку зі ст. 74 розд. 2 Закону про бухгалтерський облік від 29.09.1994 р.;

з.       зв'язатися з вами з інформаційними цілями, наприклад, щоб підтвердити, змінити або скасувати дату медичної консультації, повідомити про те, як підготуватися до узгодженого лікування - відповідно до ст. 6 розд. 1 b) і f) RODO, як так званий законний інтерес Адміністратора, який полягає в догляді за пацієнтами та ефективному управлінні графіками;

и.      забезпечення можливості пред'явлення можливих претензій - відповідно до ст. 6 розд. 1 b) і f) RODO;

і.        надання Вам належного догляду, який відповідатиме Вашим потребам та прагнення покращити якість наших послуг - відповідно до ст. 6 розд. 1 б) і f) RODO, як так званий законний інтерес Адміністратора, який полягає у покращенні якості послуг та їх адаптації до потреб пацієнтів.

 

6. Ваші персональні дані Адміністратор може надати:

а.      працевлаштовані за трудовим договором або за цивільно-правовими договорами до медичного персоналу (осіб, які здійснюють медичну професію), та іншого допоміжного персоналу, у тому числі адміністративного персоналу, який виконує допоміжну діяльність з надання медичних послуг, персоналу, що здійснює діяльність, пов'язану з обслуговуванням ІТ системи, в якій знаходяться ваші медичні записи та безпека цієї системи. Персонал Інституту обробляє Ваші персональні дані на підставі дозволу Адміністратора в обсязі, необхідному для надання послуг, пов’язаних з Вашим перебуванням та лікуванням;

б.       участь студентів медичних наук у мірі, необхідному для дидактичних цілей, у наданні медичних послуг;

в.     особи, які окрім надання медичних послуг проводять дослідження з науковими цілями, та особи та організації, у тому числі міжнародні, що контролюють якість досліджень, - дані лише в анонімному вигляді;

г.     інші суб'єкти, з якими Інститут уклав договори на надання послуг, пов'язаних із перебуванням та лікуванням Пацієнта, продовженням лікування, доглядом за пацієнтами чи оглядами спеціалістів. Зокрема, це стосується суб’єктів, які надають послуги у сфері медичних послуг, діагностики, транспорту, харчування, консультацій, експлуатації та обслуговування медичної техніки та апаратів;

д.     компетентні органи, уповноважені відповідно до положень закону, та особи, з якими Адміністратор уклав договір про доручення обробки персональних даних у зв’язку з наданням послуг Інституту, у межах своїх службових обов’язків, на підставі авторизації, наприклад, юридична фірма та організації, що надають послуги, пов'язані з обробкою персональних даних.

   Одержувачі персональних даних зобов’язані зберігати конфіденційність  ваших персональних даних.

   Відповідно до чинних законодавчих повноважень адміністратор також може передати ваші персональні дані як Пацієнта та його законного представника, законного опікуна або фактичного опікуна Пацієнта державним установам, які мають право отримувати дані відповідно до положень, зокрема: Омбудсмену з питань пацієнтів, Національний фонд охорони здоров'я, МОЗ, Центр електронного здоров'я, Заклад соціального страхування, національні консультанти, центри соціального захисту населення, дитячі будинки, опікувальні та виховні установи, суди, поліція, прокуратура, у тому числі в рамках проваджень цими суб'єктами, а також іншим суб’єктам та уповноваженим органам, не зазначеним, для доступу до персональних даних на підставі окремих положень.

 

7. Ваші персональні дані не будуть передані до інших  країн або міжнародніх організацій.

 

8. Ваші персональні дані не оброблятимуться в маркетингових цілях без вашої чіткої  на то згоди та не оброблятимуться автоматизованим способом, у тому числі у формі профілювання.

 

9. Ваші персональні дані будуть оброблятися Адміністратором та організаціями, зазначеними в п.5e) на період надання медичних послуг і будуть видалені негайно після того, як вони втратять своє право представляти і вирішувати про Пацієнта, а також втратять або реалізують наданий дозвіл, однак, якщо персональні дані Пацієнта вищезазначені особи є частиною медичної документації Пацієнта, вони оброблятимуться протягом надання медичних послуг та зберігатимуться протягом періоду, що випливає з окремих положень про зберігання медичної документації, однак хочу повідомити ви, що відповідно до Закону від 6 листопада 2008 р. про права пацієнтів та омбудсмена з прав пацієнта суб’єкт, який надає медичні послуги, зберігає медичну документацію протягом 20 років з кінця календарного року, в якому останній запис було виготовлено, крім:

а.    медичні записи у разі смерті хворого внаслідок тілесного ушкодження або отруєння, яка зберігається протягом 30 років після закінчення календарного року, в якому настала смерть;

б.    медичні записи, що містить дані, необхідні для моніторингу долі крові та її компонентів, які зберігаються протягом 30 років з кінця календарного року, в якому було зроблено останній запис;

в.  рентгенівські знімки, що зберігаються поза медичною документацією пацієнта, які зберігаються протягом 10 років з кінця календарного року, в якому була зроблена фотографія;

г.    направлення на обстеження або призначення лікаря, які зберігаються протягом 5 років після закінчення календарного року, в якому надано медичну послугу, на яку надано направлення чи призначення лікаря, або 2 роки після закінчення календарному році, в якому було видано направлення, - у разі ненадання медичної допомоги у зв'язку з неявкою пацієнта у встановлений строк, якщо пацієнт не отримав направлення;

д.    медичні книжки на дітей віком до двох років, які зберігаються протягом 22 років.

 

10. Відповідно до положень Закону від 14 липня 1983 року про національні архівні ресурси та архіви та відповідно до Закону від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та омбудсмена з прав пацієнтів медичні записи, що містять ваші персональні дані, може бути кваліфікована для постійного зберігання як архівна документація через свою особливу історичну цінність. Відповідно до положень ст. 16b) розд. 2 п.2 Закону про національний архівний ресурс та архіви, індивідуальні медичні записи можуть бути доступними лише через 100 років з року, в якому було здійснено останній запис.

 

11. У межах, передбачених законом, ви маєте право доступу до своїх персональних даних і право вимагати виправлення, видалення (так зване право бути забутим), обмежити обробку або заперечення, передачу та відкликати згоду на їх обробку в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на основі вашої згоди до її відкликання, з урахуванням пункту 12.

 

12. Ваше право заперечувати проти обробки своїх персональних даних, передавати їх, вимагати обмеження обробки даних та «право бути забутим» не поширюється на персональні дані, які обробляються відповідно до ст. 9 розд. 2 h) RODO, що випливає безпосередньо зі змісту ст. 17 розд. 3c) RODO. Право бути забутим не поширюється, зокрема, на дані, що обробляються у складі медичних записів, та інші персональні дані, що обробляються на підставі ст. 9 розд. 2 h) RODO.

 

13. Надання персональних даних є добровільним, але невиконання цього призведе до неможливості надання медичної послуги.

 

14. Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних у Варшаві (00-193) за адресою: вул. Ставки (ul. Stawki) 2, коли ви вважаєте, що обробка їхніх персональних даних порушує закон.

 

 

 

 

Адміністратор персональних даниx

 

ПОЯСНЕННЯ:

1)     RODO – законодавство ЄС щодо захисту персональних даних на території ЄС, включаючи Польщу.

  • Через позначки у змісті RODO як правового акту, в тексті інформації для пацієнта залишаються позначення літерами алфавіту, які використовуються в ЄС, решта змісту перекладається українською, наприклад:

«art.6 ust. 1 lit d)», а в перекладі «ст.6 розд.1d)»