Aktualności

Instytut otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research/ The Institute received the prestigious ‘HR Excellence in Research’ logo

 

HR 01

Logo HR Excellence in Research nadaje KE europejskim instytucjom naukowym, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

deklaracja poparcia: 'declaration of support'

analiza wewnętrzna: 'internal analysis Institute of Mother and Child'

analiza wewnętrzna: Internal Review

więcej informacji na temat logo  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

The logo is awarded by the European Commission to European scientific institutions which implement the provisions of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. By implementing the Charter and Code's rules, the institutions agree to develop attractive working environment and open, transparent recruitment of researchers.

declaration of support

'internal analysis Institute of Mother and Child

Internal Review

more information on  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

Wróć