Programy lekowe

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką koordynującą programy lekowe:

Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

Załączniki:


Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B


Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego ( aHUS )

Załączniki:


Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii ( PNH )


Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym


Leczenia Hormonem Wzrostu Pacjentów Dorosłych oraz Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie

 

 

Dane kontaktowe do jednostki koordynującej programy lekowe:

dr n. med. Magdalena Wysocka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A

01-211 Warszawa

 

Sekretariat Zespołów Koordynacyjnych 

telefon: 22-32-77-515
e-mail: programy.lekowe@imid.med.pl

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons