Centralne Laboratorium

Działalność Zakładu

 • Współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu;
 • Wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potrzeb Instytutu oraz placówek współpracujących;
 • Udzielanie konsultacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w diagnostyce laboratoryjnej;
 • Udział w szkoleniu podyplomowym prowadzonym w Instytucie i poza nim;
 • Prowadzenie staży specjalizacyjnych lekarzy i diagnostów laboratoryjnych oraz szkolenia w ramach praktyk zawodowych studentów analityki klinicznej, w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.


Centralne Laboratorium wykonuje badania komercyjne dla osób prywatnych i w ramach obsługi firm z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii i koagulologii, serologii i mikrobiologii. 

Wszystkie informacje pod podanym wyżej numerem telefonu.

Materiał biologiczny do badań pobierany jest w gabinecie pobrań w Poliklinice.

Struktura Zakładu

 • Rejestracja Centralnego Laboratorium
 • Pracownia Analityki
 • Pracownia Chemii Klinicznej
 • Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • Pracownia Serologii
 • Pracownia Mikrobiologii
  Kierownik
dr n. med. Beata Broniarek- Samson
22 32 77 167
centralne.laboratorium@imid.med.pl
Budynek Główny, parter

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons