Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka zajmuje się szeregiem unikalnych problemów szczególnych grup Pacjentów, jakimi są płody oraz ich matki w okresie ciąży, noworodki, w tym przedwcześnie urodzone z małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, Pacjenci ze stosunkowo często występującymi, ale i bardzo rzadkimi wadami wrodzonymi, wrodzonymi wadami metabolizmu i innymi chorobami rzadkimi, Pacjenci z nowotworami wrodzonymi oraz z nowotworami i zmianami guzopodobnymi układu mięśniowo-szkieletowego. We współpracy ze specjalistami anestezjologii i intensywnej terapii prowadzimy badania MR i TK w znieczuleniu ogólnym. W naszej niszowej działalności zawiera się m.in.:

  • diagnostyka prenatalna metodą rezonansu magnetycznego. Jako jeden z bardzo nielicznych, a najbardziej doświadczony ośrodek diagnostyczny w kraju, wykonujemy badania MR kobiet ciężarnych, u których podejrzewa się wady płodu. Badania prenatalne wykonujemy od 20 tygodnia ciąży dla wszystkich ośrodków w kraju;
  • diagnostyka chorób kobiet ciężarnych, u których preferowane jest niestosowanie promieniowania jonizującego. Metoda MR służy rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w tej specyficznej grupie chorych;
  • diagnostyka noworodków, w tym wcześniaków. Poza olbrzymim doświadczeniem, dysponujemy kompatybilnym z systemem rezonansu magnetycznego inkubatorem przeznaczonym do badań MR tej właśnie grupy pacjentów, umożliwiającym im badanie w bezpiecznych i przyjaznych warunkach;
  • diagnostyka wad i innych chorób wrodzonych, w tym wrodzonych nowotworów;
  • diagnostyka chorób ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego, w tym rzadkich przyczyn padaczki;
  • diagnostyka obrazowa guzów litych wieku rozwojowego, zwłaszcza guzów wywodzących się z układu ruchu – kości i części miękkich;
  • diagnostyka ultrasonograficzna wad i chorób układu moczowego z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących (sonocystografia);
  • diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki.
karney-alicja Kierownik
Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
22 327 71 56
zaklad.rtg@imid.med.pl
Budynek B, poziom -1

Zakład nie wykonuje badań komercyjnych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons