Zakład Kardiologii

sands-dorota

Kierownik
prof. dr hab. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska

22 32 77 284
zaklad.kardiologii@imid.med.pl
Budynek Lipsk, IV piętro, pok. 403

 

Zakład rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2013r. Aktywność Zakładu koncentruje się na nieinwazyjnej ocenie układu sercowo-naczyniowego – wykonywana jest echokardiografia płodowa, ocena kardiologiczna noworodków, w tym wcześniaków, badania dzieci i młodzieży leczonych przeciwnowotworowo oraz kobiet w ciąży. W 2013 r. w ramach Zakładu uruchomiono Poradnię Kardiologii dla Kobiet w Ciąży.


Na podstawie uzyskanych wyników klinicznych prowadzona jest działalność naukowa Zakładu. Zainteresowania naukowe Zakładu, poza tematami klinicznymi, obejmują przede wszystkim patomechanizmy powikłań sercowo-naczyniowych ciąży, w tym nadciśnienia tętniczego związanego z ciążą.  
Obecnie w ramach grantów wewnętrznych i współpracy z innymi jednostkami IMiD realizowane są następujące tematy badawcze:

  • Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnych w ocenie późnej kardiotoksyczności kompleksowego leczenia przeciwnowotworowego mięsaka Ewinga u dzieci i młodzieży.
  • Ocena profilu mikroRNA w różnych postaciach klinicznych dysfunkcji lub przeciążenia lewej komory serca u ciężarnych - badanie pilotażowe – współpraca z WUM.
  • Markery przeciążenia i włóknienia mięśnia sercowego u ciężarnych.
  • Ocena losów ciąż pacjentek, u których postawiono podejrzenie wady wrodzonej serca u płodów w prenatalnym badaniu kardiologicznym.
  • Analiza wskazań do przeprowadzenia badania echokardiograficznego u noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych- materiał własny.

Projekty finansowane przez NCN:

  • Nr 2013/11/N/NZ5/03388 - mikro-RNA związane z przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego w molekularnych mechanizmach odpowiedzi lewej komory serca na przeciążenie objętościowe i ciśnieniowe u ciężarnych.

Projekty finansowane z innych źródeł:

  • Ocena wpływu aktywnej profilaktyki na ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji 1500 aktywnych zawodowo kobiet  w wieku 18-60 lat – temat w ramach Programu Profilaktycznego „w trosce o serce” – Koordynacja Fundacja IMiD, sponsor – Grupa PZU.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons