Zakład Usprawniania Leczniczego

Rehabilitacja

Historia Zakładu

Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Po remoncie Instytutu nowa siedziba ZUL została przystosowana również do opieki nad osobami dorosłymi. Powstały Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażone w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny. 

Zespół Zakładu

 

p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

mgr Anna Wyka-Wojeńska (specjalista fizjoterapii) – p.o. Kierownika,

Grażyno Hućko - Sekretariat, tel. 22 32 77 489, grazyna.hucko@imid.med.pl

dr kul. fiz. Lesław Kluba - z-ca Kierownika,

Lek. spec. reh. Katarzyna Bilska,

mgr Agnieszka Hancyk,

mgr Anna Pawełczak,

mgr Aneta Bącal,

mgr Ewa Saks,

mgr Klaudia Wyszyńska,

mgr Elżbieta Gałczyńska,

mgr Ewa Bartnik-Kropiewnicka,

mgr Dominika Wołosz,

mgr Paulina Babecka,

mgr Magdalena Kalinowska,

mgr Łucja Ilczuk,

st. tech. Wioletta Palczewska,

tech. Agata Bernacka,

mgr Arkadiusz Tarnowski,

mgr Paweł Wysocki,

mgr Katarzyna Bartnik.

Działalność Zakładu

Zakład prowadzi długofalowe, specjalistyczne programy rehabilitacyjne m.in.:

 • wczesnego usprawniania dzieci ryzyka,
 • usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami neurologicznymi,
 • usprawnianie dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym,
 • zastosowanie różnych metod czynnościowych oceniających stan funkcjonalny pacjenta oraz jego sprawność w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Struktura Zakładu

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

W Pracowni Diagnostyki Czynnościowej w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonywane są badania w zakresie uroginekologii i stanu funkcjonalnego pacjenta.

W skład badań wchodzą:

 • Diagnostyka i terapia uroginekologiczna

Ocena stanu funkcjonalnego układu kostno – stawowego, siły mięśniowej, statyki ciała, sprawności i wydolności ogólnej organizmu.

Zapisy:

 

22 32 77 489

Godziny zapisów: pn.- pt. 8.30 - 13.30
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 43 (sekretariat)
stankiewicz-joanna

Dr n. kult. fiz. Lesław Kluba

Zastępca Kierownika

Zakład Usprawniania Leczniczego

Budynek A, piętro -1

 

Pracownia Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonuje się:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • elektroterapię:
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy Trauberta,
  • prąd galwaniczny,
  • prądy interferencyjne,
  • elektrostymulacje,
 • terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • światłolecznictwo:
  • podczerwień;
  • nadfiolet;
  • lampa bioptron.
 • masaż wibracyjny aquavibronem,
 • zabiegi inhalacyjne zatok,
 • krioterapia miejscowa,
 • fala uderzeniowa,
 • kinesio taping.

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia mięśni dna miednicy,
 • specjalistyczne metody terapeutyczne,
 • indywidualna praca z pacjentem.

W pracowni fizjoterapii wykonywane są również komercyjnie zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii dla dzieci i dorosłych z różnymi schorzeniami.

Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

Zapisy:

 

22 32 77 488  (tylko w przypadku skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne).

Godziny zapisów: pn. – pt. 8.30-14.00
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 48
stankiewicz-joanna p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów, którzy ukończyli kursy z metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej (SI). Fizjoterapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 0-7 lat. Obligatoryjnie wszystkie dzieci są konsultowane przez lekarza specjalistę w Ośrodku. Dla pacjentów i rodziców zapewniona jest opieka psychologa.

Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 051

 

Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 46

 

p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

Cennik

Cennik

ZAKŁAD USPRANIANIA LECZNICZEGO
L.p. Usługa CENA
1 Konsultacja fizjoterapeutyczna (dr fizjoterapii, specjalista) 150 zł
2 Elektroterapia (DD, TENS, Traubert, interferencje) 22 zł
3 Jonoforeza bez ceny leku 27 zł
4 Jonoforeza z ceną leku 32 zł
5 Elektrostymulacje 27 zł
6 Pole magnetyczne małej częstotliwości (magnetronik) 22 zł
7 Laser punktowy 22 zł
8 Laser skaner 17 zł
9 Laser sonda prysznicowa 17 zł
10 Aquawibron 22 zł
11 Bioptron 22 zł
12 Ultradźwięki 22 zł
13 Fonoforeza bez ceny leku 27 zł
14 Fonoforeza z ceną leku 32 zł
15 Sollux z lampą kwarcową 17 zł
16 Krioterapia miejscowa 17 zł
17 Fala uderzeniowa 55 zł
18 Inhalacja zatok szczękowych 35 zł
19 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)bez ceny plastra 27 zł
20 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)z ceną plastra 35 zł
21 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)bez ceny plastra 55 zł
22 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)z ceną plastra 65 zł
23 Ćwiczenia indywidualne wysokospecjalistyczne (30’) 100 zł
24 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 3 sesji 270 zł
25 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 5 sesji 400 zł
26 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 10 sesji 700 zł
27 Diagnostyka EMG mięśni dna miednicy (pierwsza wizyta) 160 zł
28 Diagnostyka EMG mięśni dna miednicy (pierwsza wizyta) 100 zł
29 Terapia biofeedback (pojedyncza sesja) 150 zł
30 Terapia biofeedback pakiet 3 sesji 390 zł
31 Terapia biofeedback pakiet 5 sesji 600 zł
32 Terapia biofeedback pakiet 10 sesji 1100 zł
33 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (pojedyncza sesja) 300 zł
34 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (3 sesje) 510 zł
35 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (5 sesji) 800 zł
36 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (10 sesji) 1500 zł
37 Mobilizacja blizny pooperacyjnej (15’) 80 zł
38 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr1 (sala duża)* 100 zł
39 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr2 (sala mała)* 50 zł

* kwota netto za godzinę zegarową wynajmu, Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej wynajmu sal

Terapia uroginekologiczna

Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje komercyjne wizyty fizjoterapeutyczne dla Pań po porodzie oraz z zaburzeniami trzymania moczu.

Uroginekologia

Uroginekologia to dziedzina medycyny, która obejmuje patologię dna miednicy, mi.in nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej. Zajmuje się diagnostyką

i terapią wszystkich form nietrzymania moczu, a także obniżeniem narządów miednicy mniejszej oraz związanych z tym dolegliwościami.

 

Pierwsza wizyta składa się z: wywiadu, badania przedmiotowego, a także fizjoterapii.  Czas trwania pierwszej wizyty to 90 min.

 

Wywiad obejmuje:

 • obecne objawy, a także czas ich trwania,
 • możliwe przyczyny, czynnik, które nasilają lub zmniejszają występowanie objawów oraz dotychczasowe terapie,
 • choroby współistniejące,
 • przyjmowane leki, przebyte urazy,
 • operacje przebyte w przeszłości,
 • rodzaj wykonywanej pracy oraz hobby,
 • nawyki żywieniowe,
 • sposób oddawania moczu czy występuje częstomocz, zaparcia itp.,
 • zapoznanie fizjoterapeuty z dokumentacją medyczną, a w szczególności z badaniami, które mogą mieć bezpośredni związek ze zgłaszającą dolegliwością, aby wykluczyć przeciwwskazania do terapii.

 

Badanie przedmiotowe obejmuje ocenę ciała pacjenta, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wpływać na stan funkcjonalny mięśni dna miednicy.

 

Oceniamy:

 • postawę ciała,
 • sposoby oddychania,
 • ewentualne blizny.

 

Fizjoterapeuta przeprowadza również badanie palpacyjne przez pochwę (per vaginam) i/lub przez odbyt ( per rectum).

Podczas tego badania fizjoterapeuta ocenia:

 • mięśnie dna miednicy, zwracając uwagę na ich elastyczność, siłę i wytrzymałość,
 • ruchomość kości guzicznej,
 • tkliwość istniejących punktów bolesnych,
 • stopień obniżenia/wypadania narządów miednicy u kobiet z użyciem wziernika ginekologicznego lub bez,
 • odruchy neurologiczne.

 

Dolegliwości, z którymi można się zgłaszać do fizjoterapeuty dna miednicy to:

 • wysiłkowe, naglące  i mieszane nietrzymanie moczu,
 • pęcherz nadaktywny,
 • zespoły bólowe miednicy mniejszej ( m.in. wulwodynia, neuralgia nerwu sromowego, niebakteryjne zapalenie prostaty),
 • zaburzenia seksualne (m.in. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk),
 • obniżenie/wypadnięcie narządów rodnych  I i II w tym cewki moczowej, pęcherza moczowego, macicy, odbytnicy i jelita cienkiego,
 • stany przed oraz po operacjach ginekologicznych i urologicznych,
 • pęcherz neurogenny ( np. w przebiegu stwardnienia rozsianego),
 • bolesne miesiączki,
 • rozejście mięśnia prostego brzucha,
 • moczenie nocne i dzienne,
 • nietrzymanie gazów i stolca,
 • zaparcia.

 

Fizjoterapeuta uroginekologiczny zajmuje się również przygotowaniem kobiet do ciąży, pomaga jej w czasie ciąży, a także po porodzie naturalnym lub po cesarskim cięciu.

Fizjoterapia uroginekologiczna opiera się obecnie na wielu metodach terapeutycznych, które wykorzystuje się u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie dna miednicy.

 

Najczęściej stosowanymi metodami terapeutycznymi są:

 • edukacja pacjenta, czyli poradnictwo zdrowotne,
 • dobór oraz nauczenie odpowiednich ćwiczeń do wykonywania w domu w tym mięśni dna miednicy,
 • szeroko pojęta terapia manualna, zarówno z podejścia zewnętrznego jak i przez odbyt (głównym narzędziem terapeutycznym jest ręka fizjoterapeuty) w tym między innymi: terapia mięśniowo-powięziowa, terapia punktów spustowych (bolesnych tzw. trigger points), masaż tkanek głębokich,
 • reedukacja oddechowa, czyli korekcja sposobu oddychania,
 • terapia behawioralna, oznaczająca np. zmianę dotychczasowych nawyków ruchowych oraz zachowań związanych z mikcją i defekacją,
 • kinesiotaping, czyli taping medyczny, opierający się na aplikacji podłużnych samoprzylepnych taśm w określone miejsca (można przynieść własny kinesiotaping hipoalergiczny),
 • elektrostymulacja, polegająca na pobudzeniu mięśni i układu nerwowego poprzez zastosowanie impulsów elektrycznych za pomocą specjalnego aparatu oraz elektrod samoprzylepnych ( aplikacja przezkroczowa) lub sondy dopochwowej( waginalnej) czy doodbytniczej (rektalne).

 

UWAGA!

Jeżeli będą wskazania do terapii EMG lub biofeedback każda pacjentka przynosi własną elektrodę:

 • Sonda waginalna do elektrostymulacji i biofeedbacku ciśnieniowego NOVATYS® lub AIR STIM®
 • Elektrody samoprzylepne CATHAY 50x50mm do elektrostymulacji (4szt.)         
Dziennik mikcji

Dziennik mikcji - dobowa zbiórka moczu, wykonuje każda pacjentka z objawami nietrzymania moczu.

 1. Miarka o pojemności 200-500 ml. Może to być profesjonalny kubeczek do mikcji bądź jednorazowe kubki - na nich wykonaj podziałkę co 15 ml. Wlewając do kubeczka po 15 ml wody, markerem zaznaczaj podziałkę. Kubeczek pozostaw w toalecie, a dzienniczek połóż w podręcznym miejscu.
 2. Gdy będziesz chciała/chciał iść do toalety, mocz oddaj do kubeczka. Jeśli zdarzy się tak, że ilość moczu będzie większa niż pojemność kubeczka, wstrzymaj mocz, wylej zawartość kubeczka i dokończ mikcję do kubeczka. Zapisz pomiar w dzienniczku mikcji w odpowiedniej godzinie od razu po oddaniu moczu. Jeśli zostawisz to na później - może zdarzyć się, że zapomnisz. Wpisuj każdą ilość wypitych płynów.
 3. Systematyczność – rób adnotacje niezwłocznie po każdej wizycie w toalecie i każdej ilości przyjętego płynu, nie odkładaj tego na później! Dzięki temu nic Ci nie umknie i masz pewność, że dzienniczek jest prawidłowo wykonany a my możemy dokonać właściwej diagnozy twojego stanu.
 4. Zupy, kefiry, jogurty, kawa, herbata, soki, woda, zioła itp. wpisuj w kolumnę przyjmowanych płynów. Nie jest konieczne zaznaczanie tego, co wypiłaś/-eś. Owoce! Jeśli jesz owoc - zapisz jaki i ile. Kilogram arbuza robi dużą różnicę w dzienniczku mikcji.
Zgoda na przeprowadzenie badania

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA

Szanowna Pacjentko, problem, z którym zgłosiła się Pani do fizjoterapeuty jest problemem intymnym, którego przyczyną jest zaburzenie funkcjonalne dna miednicy. Konieczna jest profesjonalna i dokładna diagnostyka, w celu postawienia właściwego rozpoznania, które z kolei pozwoli stworzyć odpowiedni program terapeutyczny – treningowy dostosowany do Pani indywidualnych potrzeb. W celu zapewnienia jak najlepszej terapii, Fizjoterapeutka powinna przeprowadzić badanie przez pochwę i/lub przez odbytnicze. Tylko dzięki temu możliwe będzie stworzenie najlepszego programu terapeutycznego, udzielenie rzetelnych informacji terapeutycznych oraz przeprowadzenie kontroli postępów procesu powrotu do zdrowia i sprawności. Z tych samych powodów może także zaistnieć potrzeba uzupełnienia badania o badanie aparaturowe (USG, EMG)

 

Ze względów natury prawnej prosimy o pisemne wyrażenie zgody na badanie przez pochwowe i/lub przez odbytnicze.

Zgoda na badanie oraz potwierdzenie odbycia rozmowy instruktażowej.

Oświadczam, że udzieliłam wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić fizjoterapeutę. W okresie wykonywania badania korzystam/nie korzystam z innych świadczeń z zakresu fizjoterapii (w przypadku korzystania proszę wymienić rodzaj świadczeń) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….

Fizjoterapeuta mgr Katarzyna Bartnik przeprowadziła ze mną osobistą rozmowę, podczas której:

 • Otrzymałam wszystkie niezbędne informacje dotyczące badania przez pochwowego/ przez odbytniczego i je zrozumiałam,
 • Otrzymałam wszystkie niezbędne informacje o przeciwwskazaniach oraz o ryzyku

i możliwości wystąpienia powikłań związanych z przeprowadzonym badaniem i je zrozumiałam

 • Miałam możliwość zadania wszelkich pytań i zrozumiałam udzielone mi odpowiedzi.
 • Zgodę wyrażam po podjęciu samodzielnej decyzji, na co miałam wystarczającą ilość czasu.
 • Zgodziłam się na ewentualne przeprowadzenie u mnie badania aparaturowego.
 • Aparatura oraz jej zastosowanie zostało mi wyjaśnione oraz pokazane.
 • Nie miałam i nie mam żadnych więcej pytań.

Powyższe zasady przeczytałam i zrozumiałam. Zostałam poinformowana o alternatywnych możliwościach badania. Zostałam poinformowana o ryzyku towarzyszącym innym metodom badania i konsekwencjach wynikających z zaniechania badania.

 

Zabiegi dokonywane drogą dopochwową:

 • badanie i ocena funkcjonalna mięśni dna miednicy,
 • mobilizacja struktur mięśniowo – powięziowych,
 • mobilizacja układu nerwowego (nerwu sromowego),
 • elektrostymulacja, − Biofeedback ( EMG, przyrządy do biofeedbacku np. elektoda, którą Pacjentka sama przynosi na wizytę),
 • mobilizacje wisceralne,
 • mobilizacje blizn po zabiegach chirurgicznych, epizjotomii,
 • detonizacja i aktywacja poszczególnych grup mięśniowych.

 

Możliwe dolegliwości związane z terapią przez pochwę:

 • bolesność, tkliwość okolicy badanej,
 • dolegliwości bólowe okolicy podbrzusza,
 • podrażnienie śluzówki pochwy,
 • przejściowo zwiększona ilość wydzieliny.

 

Imię i nazwisko (czytelnie)

PESEL

Mobilizacja blizny pooperacyjnej

Opracowanie blizny to złożony proces, który składa się z:

 • opracowania tkanek sąsiadujących z blizną,
 • opracowanie samej blizny,
 • nauka automasażu,
 • przyjmowanie prawidłowej postawy ciała,
 • oklejenie blizny.

Czas pracy z blizną wynosi 30 min.

UWAGA !

Usługi zdrowotne świadczone na zasadach komercyjnych są wykonywane na podstawie dowodu zapłaty, zgodnie z cennikiem Instytutu Matki i Dziecka.
Zapłaty należy dokonać przed zgłoszeniem się na badanie lub konsultację.

 

Formy płatności:

 • gotówka lub karta płatnicza w punkcie obsługi pacjenta przy rejestracji mieszczącej się w Budynku A na parterze, czynnym w godzinach 8.00 do 14.00
 • przelewem na konto bankowe Instytutu w

Alior Bank S.A. nr 81 2490 0005 0000 4600 8807 9430

Dokonując zapłaty należy zatrzymać dowód wniesienia zapłaty do okazania.

 

Dowód wniesienia zapłaty:

 • dowód KP (kasa przyjmie) przy płatności w kasie Instytutu,
 • wydruk potwierdzenia z systemu bankowego (internetowy dostęp) lub potwierdzenie wystawione przez bank,( najlepiej wykonać przelew przynajmniej 2 dni wcześniej aby odbyło się zaksięgowanie wpłaty),
 • odcinek dla klienta przy przelewie pocztowym,
 • potwierdzenie przeprowadzenia transakcji kartą płatniczą,

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons