Zakład Usprawniania Leczniczego

Rehabilitacja

Historia Zakładu

Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Po remoncie Instytutu nowa siedziba ZUL została przystosowana również do opieki nad osobami dorosłymi. Powstały Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażone w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny. 

Zespół Zakładu

 

p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

mgr Anna Wyka-Wojeńska (specjalista fizjoterapii) – p.o. Kierownika,

Grażyno Hućko - Sekretariat, tel. 22 32 77 489, grazyna.hucko@imid.med.pl

dr kul. fiz. Lesław Kluba - z-ca Kierownika,

Lek. spec. reh. Katarzyna Bilska,

mgr Agnieszka Hancyk,

mgr Anna Pawełczak,

mgr Aneta Bącal,

mgr Ewa Saks,

mgr Klaudia Wyszyńska,

mgr Elżbieta Gałczyńska,

mgr Ewa Bartnik-Kropiewnicka,

mgr Dominika Wołosz,

mgr Paulina Babecka,

mgr Magdalena Kalinowska,

mgr Łucja Ilczuk,

st. tech. Wioletta Palczewska,

tech. Agata Bernacka,

mgr Arkadiusz Tarnowski,

mgr Paweł Wysocki.

Działalność Zakładu

Zakład prowadzi długofalowe, specjalistyczne programy rehabilitacyjne m.in.:

 • wczesnego usprawniania dzieci ryzyka,
 • usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami neurologicznymi,
 • usprawnianie dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym.
 • zastosowanie różnych testów czynnościowych oceniających wydolność fizyczną oraz funkcję układu oddechowego w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Struktura Zakładu

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

W Pracowni Diagnostyki Czynnościowej w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonywane są badania w zakresie diagnostyki układu oddechowego.

W skład badań wchodzą:

 • spirometria,
 • test na odwracalność obturacji oskrzeli.
Zapisy:

 

22 32 77 390

Godziny zapisów: pn.-pt. 8.30 - 13.30
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab.45
stankiewicz-joanna

Dr n. kult. fiz. Lesław Kluba

Zastępca Kierownika

Zakład Usprawniania Leczniczego

Budynek A, piętro -1

 

Pracownia Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonuje się:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • elektroterapię:
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy Trauberta,
  • prąd galwaniczny,
  • prądy interferencyjne,
  • elektrostymulacje,
 • terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • światłolecznictwo:
  • podczerwień;
  • nadfiolet;
  • lampa bioptron.
 • masaż wibracyjny aquavibronem,
 • zabiegi inhalacyjne zatok,
 • krioterapia miejscowa,
 • fala uderzeniowa,
 • kinesio taping.

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia mięśni dna miednicy,
 • specjalistyczne metody terapeutyczne,
 • indywidualna praca z pacjentem.

W pracowni fizjoterapii przyjmujemy również chorych dorosłych. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

Zapisy:

 

22 32 77 488  (tylko w przypadku skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne).

Godziny zapisów: pn. – pt. 8.30-14.00
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 48
stankiewicz-joanna p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów, którzy ukończyli kursy z metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej (SI). Fizjoterapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 0-7 lat. Obligatoryjnie wszystkie dzieci są konsultowane przez lekarza specjalistę w Ośrodku. Dla pacjentów i rodziców zapewniona jest opieka psychologa i pedagoga.

Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 051

 

Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 46

 

p.o. Kierownika
mgr Anna Wyka-Wojeńska
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

Cennik

Cennik

ZAKŁAD USPRANIANIA LECZNICZEGO
L.p. Usługa CENA
1 Konsultacja fizjoterapeutyczna (dr fizjoterapii, specjalista) 150 zł
2 Elektroterapia (DD, TENS, Traubert, interferencje) 22 zł
3 Jonoforeza bez ceny leku 27 zł
4 Jonoforeza z ceną leku 32 zł
5 Elektrostymulacje 27 zł
6 Pole magnetyczne małej częstotliwości (magnetronik) 22 zł
7 Laser punktowy 22 zł
8 Laser skaner 17 zł
9 Laser sonda prysznicowa 17 zł
10 Aquawibron 22 zł
11 Bioptron 22 zł
12 Ultradźwięki 22 zł
13 Fonoforeza bez ceny leku 27 zł
14 Fonoforeza z ceną leku 32 zł
15 Sollux z lampą kwarcową 17 zł
16 Krioterapia miejscowa 17 zł
17 Fala uderzeniowa 55 zł
18 Inhalacja zatok szczękowych 35 zł
19 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)bez ceny plastra 27 zł
20 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)z ceną plastra 35 zł
21 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)bez ceny plastra 55 zł
22 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)z ceną plastra 65 zł
23 Ćwiczenia indywidualne wysokospecjalistyczne (30’) 100 zł
24 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 3 sesji 270 zł
25 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 5 sesji 400 zł
26 Ćwiczenia indywidualne, pakiet 10 sesji 700 zł
27 Diagnostyka EMG mięśni dna miednicy (pierwsza wizyta) 160 zł
28 Diagnostyka EMG mięśni dna miednicy (pierwsza wizyta) 100 zł
29 Terapia biofeedback (pojedyncza sesja) 150 zł
30 Terapia biofeedback pakiet 3 sesji 390 zł
31 Terapia biofeedback pakiet 5 sesji 600 zł
32 Terapia biofeedback pakiet 10 sesji 1100 zł
33 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (pojedyncza sesja) 300 zł
34 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (3 sesje) 510 zł
35 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (5 sesji) 800 zł
36 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (10 sesji) 1500 zł
37 Mobilizacja blizny pooperacyjnej (15’) 80 zł
38 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr1 (sala duża)* 100 zł
39 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr2 (sala mała)* 50 zł

* kwota netto za godzinę zegarową wynajmu, Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej wynajmu sal

Terapia uroginekologiczna

Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi fizjoterapię dla Pań po porodzie oraz z zaburzeniami trzymania moczu w następującym zakresie :

 

1) Aktywność fizyczna kobiet po porodzie i karmiących piersią

- jak szybko osiągnąć sprawność fizyczną i ładną sylwetkę.

2) rozejście się mięśnia prostego brzucha po ciąży.

- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

3) ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy

- ćwiczenia Kegla

4) modelowanie blizny pooperacyjnej po cięciu cesarskim.

- techniki mięśniowo-powięziowe

- masaż

- kinesio taping

- porady pielęgnacyjne

5) problemy z trzymaniem moczu

- diagnostyka mięśni dna miednicy ( ciśnieniowa miografia)

- biofeedback mięśni dna miednicy

- biofeedback w połączeniu z elektrostymulacją mięśni dna miednicy

- ćwiczenia Kegla

 

Kontakt

- telefonicznie pod nr 22 32 77 489 w godz. 800 1400 , poniedziałek – piątek lub

- osobiście w sekretariacie Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka,

budynek A, poziom -1, pokój 43, w godz 8.00 – 14.00

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons