Zakład Usprawniania Leczniczego

Rehabilitacja

Historia Zakładu

Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Po remoncie Instytutu nowa siedziba ZUL została przystosowana również do opieki nad osobami dorosłymi. Powstały Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażone w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny. 

Zespół Zakładu

 

stankiewicz-joanna Kierownik
dr kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawniania@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

dr kul. fiz. Teresa Orlik (specjalista fizjoterapii) - Kierownik,

Grażyno Hućko - Sekretariat, tel. 22 32 77 489, grazyna.hucko@imid.med.pl

dr kul. fiz. Lesław Kluba - z-ca Kierownika,

Lek. spec. reh. Katarzyna Bilska,

mgr Ewa Bartnik,

mgr Elżbieta Gałczyńska,

mgr Agnieszka Hancyk,

mgr Magda Kalinowska,

mgr Jan Marczyński,

mgr Anna Pawełczak,

mgr Anna Wyka-Wojeńska (specjalista fizjoterapii),

tech. Agata Bernacka,

mgr Paulina Jaczewska,

mgr Magdalena Kalinowska,

mgr Agnieszka Muczyńska,

st.tech. Wioletta Palczewska,

mgr Justyna Cieślińska - psycholog tel. 22 32 77 396.

Działalność Zakładu

Zakład prowadzi długofalowe, specjalistyczne programy rehabilitacyjne m.in.:

 • wczesnego usprawniania dzieci ryzyka,
 • usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi chorobami neurologicznymi,
 • usprawnianie dzieci w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym.
 • zastosowanie różnych testów czynnościowych oceniających wydolność fizyczną oraz funkcję układu oddechowego w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Struktura Zakładu

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej

W Pracowni Diagnostyki Czynnościowej w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonywane są badania w zakresie diagnostyki układu oddechowego.

W skład badań wchodzą:

 • spirometria,
 • test na odwracalność obturacji oskrzeli.
Zapisy:

 

22 32 77 390

Godziny zapisów: pn.-pt. 8.30 - 13.30
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab.45
stankiewicz-joanna

Dr n. kult. fiz. Lesław Kluba

Zastępca Kierownika

Zakład Usprawniania Leczniczego

Budynek A, piętro -1

 

Pracownia Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii w Zakładzie Usprawniania Leczniczego wykonuje się:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • elektroterapię:
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy Trauberta,
  • prąd galwaniczny,
  • prądy interferencyjne,
  • elektrostymulacje,
 • terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • światłolecznictwo:
  • podczerwień;
  • nadfiolet;
  • lampa bioptron.
 • masaż wibracyjny aquavibronem,
 • zabiegi inhalacyjne zatok,
 • krioterapia miejscowa,
 • fala uderzeniowa,
 • kinesio taping.

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia mięśni dna miednicy,
 • specjalistyczne metody terapeutyczne,
 • indywidualna praca z pacjentem.

W pracowni fizjoterapii przyjmujemy również chorych dorosłych. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

Zapisy:

 

22 32 77 488  (tylko w przypadku skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne).

Godziny zapisów: pn. – pt. 8.30-14.00
Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 48
stankiewicz-joanna Kierownik
dr kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl
Budynek A, piętro -1

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów, którzy ukończyli kursy z metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej (SI). Fizjoterapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 0-7 lat. Obligatoryjnie wszystkie dzieci są konsultowane przez lekarza specjalistę w Ośrodku. Dla pacjentów i rodziców zapewniona jest opieka psychologa i pedagoga.

Zapisy:

 

22 32 77 050

22 32 77 051

 

Lokalizacja: Budynek A, poziom -1, gab. 46

 

Kierownik
dr n kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl
Budynek Lipsk, I piętro

Cennik

Cennik

ZAKŁAD USPRANIANIA LECZNICZEGO
L.p. Usługa CENA
1 Konsultacja fizjoterapeutyczna (dr fizjoterapii, specjalista) 150 zł
2 Konsultacja fizjoterapeutyczna (specjalista fizjoterapii) 130 zł
3 Konsultacja fizjoterapeutyczna (mgr fizjoterapii) 100 zł
4 Elektroterapia (DD, TENS, Traubert, interferencje) 20 zł
5 Jonoforeza bez ceny leku 25 zł
6 Jonoforeza z ceną leku 30 zł
7 Elektrostymulacje 25 zł
8 Pole magnetyczne małej częstotliwości (magnetronik) 20 zł
9 Laser punktowy 20 zł
10 Laser skaner 15 zł
11 Laser sonda prysznicowa 15 zł
12 Aquawibron 20 zł
13 Bioptron 20 zł
14 Ultradźwięki 20 zł
15 Fonoforeza bez ceny leku 25 zł
16 Fonoforeza z ceną leku 30 zł
17 Sollux z lampą kwarcową 15 zł
18 Krioterapia miejscowa 15 zł
19 Fala uderzeniowa 50 zł
20 Inhalacja zatok szczękowych 30 zł
21 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)bez ceny plastra 25 zł
22 Kinesiotaping aplikacja prosta (do 2 plastrów)z ceną plastra 33 zł
23 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)bez ceny plastra 50 zł
24 Kinesiotaping aplikacja złożona (powyżej 2 plastrów)z ceną plastra 62 zł
25 Ćwiczenia indywidualne wysokospecjalistyczne (30’) 80 zł
26 Spirometria 50 zł
27 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') - pojedyńcza sesja 70 zł
28 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') -pakiet 5 sesji treningowych 315 zł
29 Ćwiczenia mięśni dna miednicy (30') -pakiet 10 sesji treningowych 600 zł
30 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr1 (sala duża)* 100 zł
31 Wynajem Sali rehabilitacyjnej nr2 (sala mała)* 50 zł
32 Diagnostyka EMG mięśni dna miednicy 60 zł
33 Terapia biofeedback (30’) (pojedyncza sesja) 120 zł
34 Terapia biofeedback (30’) (3 sesje) 300 zł
35 Terapia biofeedback (30’) (5 sesji) 480 zł
36 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (pojedyncza sesja) 145 zł
37 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (3 sesje) 360 zł
38 Terapia biofeedback + elektrostymulacja (5 sesji) 540 zł
39 Mobilizacja blizny pooperacyjnej (15’) 50 zł
40 Spotkanie edukacyjne dla rodziców 150 zł/os.

* kwota netto za godzinę zegarową wynajmu, Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej wynajmu sal

Terapia uroginekologiczna

Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi fizjoterapię dla Pań po porodzie oraz z zaburzeniami trzymania moczu w następującym zakresie :

 

1) Aktywność fizyczna kobiet po porodzie i karmiących piersią

- jak szybko osiągnąć sprawność fizyczną i ładną sylwetkę.

2) rozejście się mięśnia prostego brzucha po ciąży.

- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

3) ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy

- ćwiczenia Kegla

4) modelowanie blizny pooperacyjnej po cięciu cesarskim.

- techniki mięśniowo-powięziowe

- masaż

- kinesio taping

- porady pielęgnacyjne

5) problemy z trzymaniem moczu

- diagnostyka mięśni dna miednicy ( ciśnieniowa miografia)

- biofeedback mięśni dna miednicy

- biofeedback w połączeniu z elektrostymulacją mięśni dna miednicy

- ćwiczenia Kegla

 

Kontakt

- telefonicznie pod nr 22 32 77 489 w godz. 800 1400 , poniedziałek – piątek lub

- osobiście w sekretariacie Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka,

budynek A, poziom -1, pokój 43, w godz 8.00 – 14.00

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons