Aktualności

Dofinansowanie w zakresie poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że 21 grudnia 2017r. została podpisana umowa na realizację projektu Poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO.

Instytut Matki i Dziecka otrzymał dofinansowanie na wymianę aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019, a wartość dofinansowania z UE i ze środków publicznych wyniesie 14 951 033,57 PLN w tym 20% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 80% w ramach dofinansowania ze środków UE.

Dofinansowanie zostało przekazane w ramach  działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Listę wszystkich projektów wybranych do dofinansowania znajdą Państwo pod tym linkiem:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data utworzenia informacji: 04 stycznia 2018 r. 15:09 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons