Aktualności

List Pary Prezydenckiej z okazji 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka

Obchody Jubileuszu 65-lecia IMiD odbyły się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Poniżej publikujemy treść listu, jaki został odczytany podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka:

 

Organizatorzy i Uczestnicy

Gali Jubileuszowej
z okazji
65-lecia Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie
 
 
 
 
 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich przybyłych do Starej Oranżerii – Teatru Królewskiego w Łazienkach Królewskich na Galę Jubileuszową z okazji 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W tym uroczystym dniu składamy wyrazy najwyższego uznania i gratulacje dyrekcji oraz całej kadrze tej ogromnie zasłużonej placówki.

 

Instytut Matki i Dziecka od szeregu lat należy do wiodących klinik w Polsce. Jest to ogromną zasługą jego pracowników, którzy słyną zarówno z wybitnych osiągnięć naukowych, jak również z doskonałych wyników leczenia. Państwa skuteczność w ratowaniu życia i zdrowia sprawia, że przez poradnie specjalistyczne i sale szpitalne Instytutu przewija się rokrocznie ponad sto tysięcy pacjentów. Nie sposób zliczyć wszystkich, którzy przechowują we wdzięcznej pamięci wspaniałych lekarzy z warszawskiej Woli. Działalność badawcza Instytutu przyczynia się do stałego poszerzania współczesnej wiedzy medycznej, jest znana i wysoko ceniona w środowiskach akademickich w kraju i za granicą. Bardzo istotną rolę odgrywa także Państwa aktywność w dziedzinie oświaty zdrowotnej i profilaktyki chorób. Ma ona wielkie znaczenie dla edukacji naszego społeczeństwa: upowszechnia świadomość zasad prawidłowego rozwoju człowieka oraz promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Za to wszystko chcemy dzisiaj Państwu gorąco podziękować. Dziękujemy za codzienną odpowiedzialną pracę, która przynosi tak wiele dobra naszym najmłodszym bliźnim i ich rodzinom. Dziękujemy za to, że powierzone sobie trudne zadania realizują Państwo z pełnym oddaniem, rzetelnością i zaangażowaniem. Ta piękna postawa świadczy o tym, że profesja lekarska nie jest dla Państwa tylko jednym z zawodów, lecz prawdziwym powołaniem do służby innym ludziom.

 

Z serca życzymy, aby Instytut Matki i Dziecka nadal dobrze służył osobom chorym i cierpiącym. Sukcesy całej placówki i dokonania osobiste niechaj zaś napełniają Państwa słuszną dumą i satysfakcją. Jesteśmy bowiem przekonani, że za podejmowane wysiłki ze wszech miar należy się Państwu głęboka wdzięczność pacjentów, należących już do trzech pokoleń Polaków. Życzymy wielu sukcesów w Państwa niełatwej i bardzo ważnej pracy oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

 

Oryginał listu można obejrzeć klikając tutaj:

2016-11-22 1156

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons