Aktualności

Nowy program wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy typu 1

14 listopada odbywa się Światowy Dzień Cukrzycy. Mimo ogromnego postępu badań nad cukrzycą pozostaje ona nadal chorobą nieuleczalną,  przewlekłą,  wymagającą  codziennych  zabiegów  leczniczych, a liczba zachorowań na tę chorobę ciągle rośnie. Działania mające na celu wczesne jej wykrycie są zatem bezprecedensowe. Cieszymy się, że jako jedyny  ośrodek w Polsce, IMiD będzie mógł od 2018 roku zaoferować rodzicom noworodków unikalne, pilotażowe badania mające na celu wczesne wykrycie u ich dzieci podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1.

**********

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA CUKRZYCY TYPU 1
GPPAD

(Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes l).

Szanowni Państwo,

W listopadzie 2017r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem Badań nad Cukrzycą - Helmholtz Zentrum München.

Dzięki tej umowie IMiD został partnerem w projekcie w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy typu 1. Partnerem klinicznym w projekcie jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii. Projekt GPPAD ( Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes l), jest finansowany przez amerykańską organizazcję charytatywną The Helmsley Charitable Trust.

Mimo ogromnego postępu badań nad cukrzycą pozostaje ona nadal chorobą nieuleczalną, przewlekłą, wymagającą codziennych zabiegów leczniczych, a liczba zachorowań na tę chorobę ciągle rośnie. Zatem działania mające na celu wczesne jej wykrycie są bezprecedensowe. Tym bardziej cieszymy się, że jako jedyny  ośrodek w Polsce, IMiD będzie mógł od 2018 roku zaoferować rodzicom noworodków unikalne, pilotażowe badania mające na celu wczesne wykrycie u ich dzieci podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1.  Testy te będą wykonywane bezpłatnie, po wyrażeniu zgody przez rodziców, jako dodatkowe badanie podczas rutynowego programu badań przesiewowych.

Dzięki temu badaniu, już na bardzo wczesnym etapie, rodzice będą mogli dowiedzieć się, czy u ich dziecka występuje podwyższone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1. Jeśli tak, zostaną oni objęci dalszą diagnostyką i specjalistyczną opieką, obejmującą profilaktykę rozwoju cukrzycy typu 1, przez Klinikę Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

IMiD uczestnicząc w realizacji tego projektu poszerzy doświadczenie w zakresie badań przesiewowych noworodków w kierunku podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1, które nie jest obecnie włączone do panelu badań obowiązkowych.

**********

Cukrzyca typu 1 to stosunkowo częsta choroba metaboliczna wśród dzieci i młodzieży.  Powstaje w związku z niedoborem insuliny. Insulina ma za zadanie transport cukru z krwi do komórek ciała.  W związku z tym chorzy z cukrzycą typu 1 muszą przez całe życie mieć dostarczaną insulinę.  Problemem związanym z cukrzycą typu 1 jest fakt, że na ogół jest ona wykrywana dopiero gdy pojawią się poważne, a w niektórych wypadkach zagrażające życiu symptomy.  Jeśli u dziecka, u którego występuje ryzyko cukrzycy typu 1 zostanie to wcześnie wykryte, można uniknąć komplikacji i ewentualnie również wystąpienia cukrzycy typu 1.

Cukrzyca typu 1 występuje przede wszystkim wtedy, gdy są obecne określone geny ryzyka. Dzieci, które są nosicielami genów ryzyka i zachorują na cukrzycę, na ogół nie mają krewnych chorych na cukrzycę. To oznacza, że choroba może dotknąć każdego. W naszym badaniu wczesnego wykrywania zostanie sprawdzone, czy dziecko ma gen ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 1.

 

Data utworzenia informacji: 13 listopada 2017 r. 13:48 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons