Aktualności

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko dyrektora IMiD

Warszawa, dn. 27 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA
W WARSZAWIE

 

Rada Naukowa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1412) informuje, że Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Zdrowia kandydatury dr n. med. Tomasza Maciejewskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Matki i Dziecka
Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

 

Ogłoszenie w formie .pdf do pobrania tutaj.

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons