Aktualności

Pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży w IMiD

Pierwsze w Polsce, nowoczesne Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

W Instytucie Matki i Dziecka powstało Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży, w ramach którego ośrodki medyczne z sześciu miast w Polsce współdziałają w zakresie przekazywania, gromadzenia, a także jednoczesnego konsultowania informacji na temat konkretnych przypadków leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży. Taka współpraca przekłada się na realną poprawę szybkości prowadzenia konsultacji, wydawania diagnozy oraz wprowadzania leczenia onkologicznego u pacjentów.

Zastosowanie nowoczesnego, jedynego takiego systemu konsultacyjnego w Polsce, to ważny krok w kierunku wdrażania programu e-medycyny oraz e-konsultacji, które w bliskiej przyszłości powinny stać się standardem w polskich szpitalach i placówkach medycznych. Stanowi on innowację technologiczną, usprawniającą proces diagnostyki nowotworów u dzieci i młodzieży, a także pozwala na prowadzenie kilkuośrodkowych (co najmniej 2-ośrodkowych) konsultacji diagnozy nowotworu układu kostno-szkieletowego u dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Działanie systemu diagnostyczno-konsultacyjnego polega na pracy skanerów połączonych w sieć z platformą  telekonsultacyjną  i  platformą naukową  PathXL,  wraz z niezbędnym  oprogramowaniem do ich stosowania. Umożliwia to szybkie przesyłanie skanowanych pełnych obrazów badań mikroskopowych,  a także badań obrazowych  do  serwera, z  którego zasobów mogą  korzystać wszyscy lekarze z ośrodków, które na tym etapie działania doproszono do współpracy w realizacji zadania.

„Dzięki wysiłkowi grupy specjalistów z IMiD  udało się  stworzyć  system, który umiejscawia naszą działalność medyczną w XXI wieku, pozwala nam  na  pracę  z zastosowaniem najnowszych technik w służbie  pacjentom,  którzy zawsze są  w naszej świadomości  i naszej pracy na  pierwszym miejscu w  hierarchii  ważności. Dzięki  zrealizowanemu  programowi  nasi pacjenci  leczeni w  ramach Polskiej  Pediatrycznej Grupy Leczenia Guzów  Litych będą mogli uzyskać jeszcze bardziej pełną, szybszą i  zweryfikowaną diagnozę  oraz  podjąć właściwe  leczenie” – mówi dr n. med. z Zakładu Patomorfologii IMiD Teresa Klepacka, koordynator projektu z Instytutu Matki i Dziecka.

Dostęp do platformy PathXL odbywa się za pośrednictwem łącza internetowego i urządzeń elektronicznych, komputerów, ale również urządzeń mobilnych, dzięki czemu w większości przypadków nie będzie już konieczne, praktykowane dotychczas, przesyłanie preparatów oraz diagnoz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W efekcie oznacza to znacznie skrócony czas oczekiwania na konsultacje oraz wykluczenie ryzyka zniszczenia preparatów. Dzięki postępowi technologicznemu konsultacje lekarzy będą mogły odbywać się za pomocą telekonferencji, w której jednocześnie wezmą udział specjaliści z kilku ośrodków.

Łatwy dostęp do platformy i przechowywanych na niej obrazów mikro i makroskopowych, zdjęć rentgenowskich i innych pomoże w weryfikacji diagnozy oraz dobraniu najbardziej odpowiedniego leczenia dla danego pacjenta. W ramach pracy na platformie PathXL planowane są dyżury wyznaczonych specjalistów z wymienionych ośrodków w Polsce, którzy będą dostawali informacje o oczekujących konsultacjach, a w szczególnie trudnych przypadkach platforma umożliwia przesyłanie badań do ośrodków zagranicznych.

W przyszłości planowane jest również poszerzenie współpracy na  platformie  z  innymi ośrodkami onkologii dziecięcej w  kraju, a  także rozszerzenie badań o  genetyczną  analizę  nieprawidłowości występujących w  nowotworach u dzieci i młodzieży.                                                                             

Powstająca baza będzie również archiwizowana i zanonimizowana, a przechowywane w niej dane posłużą do rozwoju naukowo-badawczego ośrodków medycznych oraz doskonalenia metod leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży, porównywania efektów leczenia oraz szukania nowych rozwiązań diagnostycznych i pomagania w przezwyciężaniu choroby. Sama platforma będzie też „kopalnią wiedzy” dla kształcących się w dziedzinie onkologii dziecięcej lekarzy.

Ośrodki, które będą wykorzystywać nowoczesny system diagnostyki to – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

W wymienionych placówkach funkcjonują Kliniki Onkologii Dziecięcej, Zakłady Diagnostyki Obrazowej i Zakłady Patomorfologii, które zajmują się diagnozowaniem  i konsultowaniem otrzymanych preparatów.

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                              

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons