Aktualności

Pożegnanie z solą i cukrem w polskich żłobkach i przedszkolach

Pożegnanie z solą i cukrem w polskich żłobkach i przedszkolach


Pierwsze efekty działań edukatorów żywieniowych programu
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"


76% placówek, które biorą udział w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"*, już wprowadziło zmiany w jadłospisach swoich podopiecznych. Najczęstsze z nich to ograniczenie soli i cukru w posiłkach dla dzieci, zwiększenie ilości warzyw i owoców w codziennych jadłospisach maluchów oraz zamiana słodzonych napojów na wodę. Zmiany są efektem działalności edukatorów żywieniowych programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", którzy prowadzą warsztaty dla personelu w prawie 400 polskich żłobkach i przedszkolach.


Od lutego br. edukatorzy żywieniowi programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" realizują cykl 12 spotkań z personelem żłobków i przedszkoli. Widać już pierwsze efekty ich edukacyjnej aktywności w placówkach. Po zakończeniu warsztatów dotyczących niekorzystnych skutków zdrowotnych nadmiernej podaży cukru i soli w diecie dziecka, co trzecia edukowana placówka (36%) poczyniła kroki w kierunku ograniczenia obu składników w przygotowywanych dla dzieci potrawach. 16% placówek zwiększyło ilość warzyw i owoców w menu oraz zamieniło słodzone napoje na wodę. Placówki miały również możliwość uczestnictwa w warsztacie na wybrany przez siebie temat. Z takiej opcji skorzystało ponad 50% z nich. Wśród tematów dodatkowych zajęć znalazły się m.in.: ogólne podstawy żywienia oraz analiza jadłospisów w placówce*.


Wyniki badania wskazują, że niemal wszyscy dyrektorzy żłobków i przedszkoli uczestniczących w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" zgłaszają chęć udziału w podobnym programie w przyszłości (90%)*. Tak dobry wynik wskazuje na rosnącą świadomość roli edukacji żywieniowej wśród osób kierujących ośrodkami opieki wczesnodziecięcej jak żłobki i przedszkola.


We wstępnej ankiecie ewaluacyjnej programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" wzięło udział 251 przedstawicieli żłobków i przedszkoli – dyrektorów placówek oraz wytypowanych przez nich osób, które bezpośrednio uczestniczyły w warsztatach dotychczas zrealizowanych przez edukatorów żywieniowych programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". Wszyscy ankietowani podkreślali wysoką wartość edukacyjną programu oraz fakt, że dobór omawianych tematów ułatwia praktyczną realizację zaleceń żywieniowych*. Bezpośrednia obecność edukatorów w placówkach uczestniczących w programie umożliwia bowiem dostęp do zindywidualizowanych, dopasowanych do potrzeb konsultacji. Obecnie w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" bierze udział 397 publicznych i niepublicznych żłobków i przedszkoli.


* Badanie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" – ocena programu i prowadzących go edukatorów żywieniowych, zrealizowane przez MillwardBrown w dniach 7 maja-15 czerwca 2015 r. na podstawie analizy 251 wywiadów telefonicznych.

 

Więcej szczegółów na temat akcji można przeczytać tutaj: http://www.zdrowojemy.info/

 

podlogoHead Ful NOWE

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons