Aktualności

Pracownicy Zakładu Genetyki Medycznej na V Polskim Kongresie Genetyki

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło jest nam poinformować o udziale Pracowników Zakładu Genetyki Medycznej IMiD w V Polskim Kongresie Genetyki, który odbył się w dniach 19-22.09 w Łodzi. Pracownicy Zakładu Genetyki Medycznej byli niezwykle widoczni w czasie jego trwania. Wyniki naszych badań były zaprezentowane na 28 plakatach.
Podczas Kongresu Prof. W. Wiszniewski wygłosił wykład plenarny a w poszczególnych sesjach swoje wykłady zaprezentowali: dr hab. D. Hoffman-Zacharska, dr B. Nowakowska, dr M. Gos, dr K. Wertheim-Tysarowska. Wśród nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka znalazły się: dr M.Bartnik-Głaska za najlepszą pracę doktorską, dr A. Rygiel za najlepszą pracę oryginalną. Dwa równorzędne wyróżnienia, za najlepszą monografię, odebrały: dr M. Gos i dr K. Wertheim Tysarowska. Natomiast Dr S. Rzońca, dr B. Wiśniowiecka-Kowalnik i mgr P. Górka-Skoczylas zostały nagrodzone za najlepsze plakaty konferencyjne. Dr K. Werthejm-Tysarowska i wsp. zostali uhonorowani przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2014.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons