Aktualności

Projekt V4 Voices realizowany przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka

V4 Voices to międzynarodowy projekt realizowany w krajach Grupy Wyszehradzkiej, przy współpracy ze specjalistami ośrodków naukowych z Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji. Jednostką naukową, która współtworzy projekt z ramienia Polski jest Instytut Matki i Dziecka.


Przedsięwzięcie pod nazwą „Czy rośniemy zdrowo" („Are we growing up healthy?") ma na celu przeprowadzenie badań ankietowych oraz kampanii profilaktycznej, której ważnym elementem jest przedstawienie młodzieży spersonalizowanej informacji zwrotnej dotyczącej stylu życia i wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekt zakłada aktywne uczestnictwo nastolatków zarówno w fazie przygotowawczej, jak i podczas trwania kampanii. W ramach projektu planowane jest spotkanie młodzieży z wybranych szkół gimnazjalnych, którego celem będzie podjęcie dyskusji na temat stylu życia nastolatków z czterech krajów wyszehradzkich i pomoc organizatorom programu w zaprojektowaniu skutecznej i adekwatnej interwencji.


Podstawą do zainicjowania projektu stały się badania wskazujące na fakt, iż w okresie dorastania punktem odniesienia u młodzieży szkolnej są rówieśnicy. Z przeprowadzonych testów wynika także, że dostarczenie młodzieży informacji o zachowaniu rówieśników w postaci spersonalizowanych informacji zwrotnych pozwala zminimalizować konsumpcję substancji psychoaktywnych. Metody te są stosowane jako narzędzia profilaktyki w USA oraz w Australii. Dzięki realizacji Projektu można będzie spopularyzować je również w krajach europejskich.


Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą Projektu.

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons